Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal

Műszaki-település-üzemeltetési előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 1.

Ellátandó feladatok:

1. Városüzemeltetési és városfejlesztési feladatok ellátása: - kapcsolattartás, együttműködés és műszaki ellenőrzés a közüzemi szolgáltatókkal, az önkormányzati beruházások kivitelezőivel, - ingatlanok bontása felújítása, utak, járdák karbantartása – közép és hosszú távú fejlesztési tervek előkészítése, infrastruktúrális pályázatok koordinálása. 2. Szakhatósági eljárásokban való közreműködés, tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok előkészítése . 3. Önkormányzati közmunkaprogramok műszaki tervezése, ellenőrzése 4. Nyilvántartások vezetése, jelentések készítése, ügyintézés. 5. Önkormányzati Hivatallal kapcsolatos gondnoki feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Műszaki-település-üzemeltetési és fejlesztési feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatalának Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, Műszaki, gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és közgazdasági, közszolgálati, gépészet, elektrotechnika-elektronika, informatika szakmacsoportba tartozó szakképesítés, vagy középiskolai végzettség és műszaki, agrár, kertészeti, közgazdasági, környezetgazdálkodási szakképesítés.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú oktatásban szerzett műszaki, felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, műszaki, közszolgálati, gazdaságtudományi, közlekedési felsőfokú szakképzettség, informatika szakmacsoportba tartozó szakképesítés,

        közigazgatási területen szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához, pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik és kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Istenes Ibolya nyújt, a 06-48/560-506-113. mell. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3752 Szendrő, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZE/MÜ/45/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Műszaki-település-üzemeltetési előadó.

        Elektronikus úton Dr. Istenes Ibolya részére a jegyzo@szendro.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázat érvénytelennek minősül, a pályázat benyújtására biztosított határidőn túl hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szendrő Város Honlapja - 2020. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.szendro.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szendro.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.