Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 1.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3734 Szuhogy, József Attila utca 52.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Könyvelés, analitikus nyilvántartás vezetése, információ szolgáltatás, pénzellátás, vagyongazdálkodás, ÁFA bevallások készítése, leltározás, selejtezés, bankszámla kezelése, normatív költségvetési hozzájárulások és egyéb támogatások igénylése és kezelése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Könyvelés, pénzgazdálkodás, nyilvántartások vezetése, adatszolgáltatás, házi pénztár kezelés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatalának Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium, Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Magyar állampolgárság,Cselekvőképesség, Büntetlen előélet,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőoktatásban szerzett gazdaságtudományi, közszolgálati, műszaki menedzser, gazdasági agrármérnöki, jogi, szakképzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, informatikai, mászaki, logisztikai felsőfokú, illetve mérlegképes könyvelő szakképesítés,

        közigazgatási és/vagy pénzügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        ASP rendszer ismerete, készségszintű használata

        Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához, pályázó adatkezelési nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik és kezelhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. március 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Istenes Ibolya nyújt, a 06-48/560-506-113. mell. -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (3752 Szendrő, Hősök tere 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZE/MÜ/44/2020. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

        Személyesen: Dr. Istenes Ibolya Jegyző, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 1. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázat érvénytelennek minősül, a pályázat benyújtására biztosított határidőn túl hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázat kiírója 6 hónap próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Szendrő Város Honlapja - 2020. február 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

www.szendro.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.szendro.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.