Szendrő Város honlapja - Közérdekű adatok

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Közérdekű adatok / Szervezeti, személyzeti adatok


1.1 Szerv neve, elérhetőségei, ügyfélszolgálat,
1.2 Szervezeti struktúra
1.3 Szerv vezetőinek, szervezeti egységek vezetőinek elérhetőségei.
1.4 Ügyfélkapcsolati vezető, ügyfélfogadási rend
1.5 Képviselő testület adatai
1.6 Alárendelt, felügyelt szervek megnevezése, feladatai, adatai
1.7 Szerv tulajdonában lévő gazdálkodó szervezetek adatai
1.8 Szerv által alapított közalapítványok
1.9 Szerv által alapított lapok
1.10 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek

  Szendrő Város Önkormányzata

Cím: 3752 Szendrő, Hősök tere 1.sz.
Telefon: 06-48-560-506
Telefax: 06-48-560-508
E-mail:

Web: www.szendro.hu
Képviselőtestület: 6 fő+polgármester

Név Jelölő szervezet
Tomorszki István polgármester FIDESZ-KDNP
Hudák József alpolgármester FÜGGETLEN
Gajdosné Tolnai Klára FÜGGETLEN
Jósvay István FÜGGETLEN
Paszternák József János FÜGGETLEN
Szaniszló Richárd FÜGGETLEN
Szkiba Jánosné JOBBIK

BIZOTTSÁGOK

Pénzügyi, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 5 fő
Elnök Gajdonés Tolnai Klára képviselő
Tagok    Szaniszló Richárd képviselő
Paszternák József János képviselő
Bári András
Petró Jánosné
Szociális és Ügyrendi Bizottság 3fő
Elnök Paszternák József Jáno sképviselő
Tagok   Szaniszló Richárd képviselő
Szkiba Jánosné képviselő
 
  Szendrő Közös Önkormányzati Hivatal

Székhelye: 3752 Szendrő, Hősök tere 1.sz.
Telefon: 06-48-560-506
Telefax: 06-48-560-508

E-mail: titkarsag@szendro.hu
Web: www.szendro.hu

  Elérhetőségek
Polgármester Tomorszki István 48-560-506/125 polgarmester@szendro.hu
Alpolgármester Hudák József 48-560-506 titkarsag@szendro.hu
Jegyző Dr. Istenes Ibolya 48-560-506/113 jegyzo@szendro.hu
Aljegyző Kenézné Fóris Hilda 48-560-506/110 aljegyzo@szendro.hu

Szervezési és Titkársági Iroda
Mellék
Ügyintézők
Humánszolgáltatás Giákné Szarvas Andrea 119
Ügykezelés Musinszki Erika 122
Testületi-titkársági feladatok Becző Rita 115
Anyakönyvvezető, hagyaték,
testületi-titkársági feladatok
Jósvayné Viszoki Andrea 115
  Jogi referens dr. Perván Gábor 122
Szociális Iroda
Mellék
Ügyintézők
Gyermekvédelmi-óvodáztatási támogatás
Molnárné Szkiba Éva  111
Települési támogatás Icsó Ivett 114 
Pénzügyi Iorda Mellék
Irodavezető Költségvetési gazdálkodás Tóbiásné Saláta Judit 127
Ügyintézők  Pénzügyi, ügyvitel
Herman Józefné 127
Pénztár Majorosné Haraszti Cecíliat 128
Könyvelés Földi Lászlóné 
Nemesné Fóris Ildikó
130
131
Eszköznyilvántartás leltár Slezsák Andrea
108
Helyi adó, hagyaték Morvai Csabáné 108
Műszaki Iroda Mellék
ügyintéző Kereskedelmi igazgatás, településüzemeltetés Szabó János, Molnár Péter 133
Ügyféltájékoztató   Hudák Istvánné 123
Projekt Iroda I Pályázatok
101
Projekt Iroda II Pályázatok Dr. Kresák Zoltán 121

  Ügyfélfogadás

Hétfő 13.00-15.30
Szerda 08.00-12.00; 12.30-15.30
Péntek 08.00-12.30
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szuhogy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Galvács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§-ban foglalt felhatalmazással élve igazgatási feladataik ellátására Közös Önkormányzati Hivatalt alakítottak és tartanak fenn 2013. január 1. napjától.
A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti
A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szuhogy községben állandó jelleggel kirendeltséget működtet a Szuhogy települést érintő, a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott hatósági, önkormányzati és pénzügyek helyben történő intézése céljából.
Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szuhogyi Kirendeltsége
3734 Szuhogy, József Attila utca 52. szám
Tel/Fax.: 48/461-582.
Email: szuhogyhiv@tmnet.hu

  Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár

Kulturális feladatellátás:

Városi Könyvtár 3752 Szendrő, Fő út 18.


  E-mail: konyvtar@szendro.hu
  Nyitvatartása:
  Hétfő-péntek: 08.00 – 16.00
  Szombat: 08.00 – 12.00

Könyvtári szolgáltatások

Térítésmentes szolgáltatások
- könyvtárlátogatás,
- a könyvtár által kijelölt gyűjteményrész helyben használata (folyóiratok)
- az állományfeltáró eszközök használata
- információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
- rendezvények látogatása

Térítéses szolgáltatások
Beiratkozás
Közművelődési Központ Könyvtárában a szendrői lakosok és az Edelényi Kistérség 36 településén élők /akik csatlakoztak a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz/ a beiratkozott olvasók mentesülnek a beiratkozási díj fizetése alól.
Azok a beiratkozott olvasók, akik a fent felsorolt településekhez nem tartoznak, beiratkozási díjat fizetnek, amely 12 hónapra érvényes.
Kölcsönzés
A könyvtári dokumentumokat csak érvényes regisztrációval és olvasójeggyel lehet kölcsönözni.
- Könyvkölcsönzés
- Könyvtárközi kölcsönzés
- Folyóirat kölcsönzés
- Zenei állomány kölcsönzése
- Kézikönyvek kölcsönzése
- Helytörténeti anyag kölcsönzése

Informatika terem 3752 Szendrő, Fő út 18.

Nyitvatartása:hétfőtől - péntekig: 08.00 – 16.00 óráig, szombat: zárva
Az Informatika terem a Közművelődési Központ és Könyvtár intézményeként 2004. október 1-én nyílt meg.
Az intézmény kulturált környezetben, teljes infrastruktúrával felszerelve, szélessávú Internettel rendelkezik és a következő szolgáltatásokat biztosítja:

 • Fénymásolás, kicsinyítés, nagyítás A/4 és A/3-as méretben
 • Internet használat (műholdas szélessáv)
 • E-mail küldési lehetőség
 • Szkennelés
 • Fax küldés-fogadás
 • Nyomtatás (fekete fehér, színes)
 • Számítógép használat
 • Archiválás
 • Bármilyen számítástechnikai feladat megoldása
 • Tanácsadás

Közösségi Ház 3752 Szendrő, Fő út 16.

A Közösségi Ház 2002 július 1-én a város ünnepén került átadásra.A felújított Közösségi Ház úgy építészetileg, mint funkcionálisan ideálisan illeszkedik a város Közművelődési centrumába.Az épület biztosítja, a város rendezvényeinek kulturált körülmények közötti lebonyolítását.A város vezetés célja, hogy a Közösségi Ház a helyi lakosság és minden szendrői vendég megelégedésére folyamatosan gazdag, sokszínű és színvonalas programot kínáljon.Közösségi
Ház terembérleti díja:· Konferencia terem: 3000.-Ft/óra· Kistárgyaló terem: 2000.-Ft/óra

Kiállítóhelyek és látnivalók:

 • Kékfestőház
 • Iskolatörténeti kiállítás
 • Sportgaléria és Szabadidő Ház
 • Pedellus Ház
 • Kincses Ház
 • Felsővár kilátó
  Szendrői Hétszínvirág Óvoda

Intézményvezető: Báriné Ujvári Krisztina /Vezető óvónő/
Cím: 3752 Szendrő, Bem út 2/b.
Telefon: 48/ 560-563
Telefon: 48-460-131
E-mail: ovoda@szendro.hu
OM azonosító: 028851·
Törzsszám: 668231
Az óvoda fenntartója: Szendrő Város Önkormányzat· Címe: 3752, Szendrő, Hősök tere 1.Telefon: 48 / 560-508

  Körzeti Orvosi Rendelő

I. sz. Orvosi rendelő

Cím:
Szendrő, Rákóczi u. 17. sz
Háziorvos: Dr. Bravics Ákos


Rendelési idő:

Hétfő 09.00-12.00
Kedd 13.00-15.00
Szerda 09.00-12.00
Csütörtök 13.00-15.00
Péntek 09.00-12.00

Központi orvosi ügyelet

Cím: Szendrő, Rákóczi u. 17. sz.
Telefon: 48-460-023
E-mail:orvosiugyelet@szendro.hu
Rendelési idő

Hétfő 16.00-07.30
Kedd 16.00-07.30
Szerda 16.00-07.30
Csütörtök 16.00-17.30
Péntek 13.30-tól-hétfő 07.30-ig

Fogorvosi rendelő

Cím: Szendrő, Rákóczi u. 17. sz.
Fogorvos: Dr. Gombos Erika
Telefon: 48-460-046

Területi Védőnői Ellátás

Cím: Szendrő, Rákóczi u. 17. sz.
Telefon: 48-460-023
E-mail:vedono@szendro.hu
Fogadó óra:
Hétfőtől - Péntekig :08.00-09.00

Várandós Tanácsadás Szendrő I-es, II-es körzet
Rendelési idő: Hétfő: 08.00-12.00
Várandós Tanácsadás Szendrő I-es körzet
Rendelési idő: Hétfő: 08.00-10.00
Csecsemő és gyermektanácsadás (mindhárom körzetben)
Rendelési idő: kedd: 10.00-13.00

II. sz. Orvosi rendelő

Cím: Szendrő, Rákóczi u. 17. sz.
Háziorvos: Dr. Kovács Péter Pál
E-mail:haziorvos@szendro.hu
Rendelési idő: hétfő-péntek: 8.00-11.00 és 15.00-16.00
Telefon: 48-560-568
Rendelési idő:Hétfő:15-16, kedd, szerda, csütörtök, péntek: 8-11 óráig

Gyermekorvosi rendelő
Cím: Szendrő, Fő u. 1. sz.
Gyermekorvos: Dr. Rahimi Khan Aga
Telefon:48/788-928
Rendelési idő: Hétfő, kedd, szerda, péntek: 8-11-óráig, csütörtök: 13-16

Mentőállomás (104)

Cím: Szendrő, Rákóczi u. 13. sz.
Telefon: 48/460-017; 48/460-444; 104

Edelényi Járási Hivatal

T Á J É K O Z T A T Ó
2013. január 1-jétől megkezdte működését a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Edelényi Járási Hivatala

Székhelye: 3870 Edelény, Borsodi út 26.
Szervezeti felépítése és címe:
Törzshivatal:
Hivatalvezető 3780 Edelény, Borsodi út 26.
Telefonszám: 48/ 778 800
E-mail: jaras@edeleny.borsod.gov.hu
Hivatalvezető-helyettes 3780 Edelény, Borsodi út 26.
Telefonszám: 48/ 778 800
E-mail: jaras@edeleny.borsod.gov.hu
Hatósági Osztály 3780 Edelény, Bányász út 2.
Telefonszámai: 06-48/778-880
06-48/778-881
06-48/778-882
06-48/778-883
Okmányirodai Osztály 3780 Edelény, Borsodi út 26. és Szendrő, Hősök tere 1.
Telefonszám: 06-48/ 778-804, 06-48/ 778-805 ( Edelényi Okmányiroda )
06-48/ 560- 523 ( Szendrő Okmányiroda )
A járási törzshivatalban a munkaidő Hétfőtől Csütörtökig 8:00-16:30 óráig,
Pénteken 8:00-14:00 óráig tart

Ügyfélfogadás:
Hétfő:
8 00 – 16 00
Kedd: Nincs ügyfélfogadás
Szerda: 8 00 – 16 00
Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás
Péntek: 8 00 – 12 00

Okmányirodai ügyfélfogadás:
Hétfő:
8 00 – 16 00
Kedd: 8 00 – 12 00
Szerda: 8 00 – 16 00
Csütörtök: 8 00 – 12 00
Péntek: 8 00 – 12 00

Járási Hivatal vezetője, illetve a hivatalvezető-helyettes minden héten szerdán fogadja az ügyfeleket
További részletek letölthetők»

  Edelényi Rendőrkapitányság Szendrői Rendőrőrs
 • Cím: 3752 Szendrő Rákóczi u 12.sz.
 • Telefon: 48/ 460-037
 • Orsparancsnok: Bakó József r.alezredes
 • Tel.: 48/460-037; 460-008 IRM: 03-31/55-46
 • Alaptevékenység: Szolgáltatás
 • Tevékenységek: Rendőrség-Bűnmegelőzés
  Szendrő Hivatásos Tűzoltóság

Cím: 3752 Szendrő, Váralja u. 3
Tűzoltóparancsnok: Farkas István tűzoltó őrnagy
Központ: 48-560-010; (20)353-8284, (70)3333-876
Fax: 48-560-013
E-mail: titkarsag.szendro@katved.gov.hu
Web: Szendrő Hivatásos Tűzoltóság

  Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

Cím: 3752 Szendő, Hősök tere 6. sz.
GAMESZ Igazgató: Fekete Sándor
Telefon: 48-560-511; 560-512

E-mail:

Alapítói információk
Alapító és felügyeleti szerve: Szendrő Város Önkormányzata
Fenntartója: Szendrő Város Önkormányzata
Jogállása: önálló jogi személy

  Városi Szociális Szolgáltató Központ

Cím: 3752 Szendrő, Rákóczi út 26-28.
Intézményvezető: Kisidáné Gríger Ildikó
Telefon: 48/560-566
E-mail: szocszolgkozpont@szendro.hu
Telephely: Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza
Cím: 3752 Szendrő, Béke út 1.

  Helyi Termelői Piac Szendrő

Név: BELVÁROSI PIAC
Cím: 3752 Szendrő, Kovács u.2.

Fenntartó neve, székhelye, elektronikus levelezési címe

Fenntartó: Szendrő Város Önkormányzata
Cím: 3752 Szendrő. Hősök tere 1.
E-mail: titkarsag@ szendro.hu

Üzemeltető neve, székhelye, elektronikus levelezési címe

Üzemeltető: Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
Cím: 3752 Szendrő, Hősök tere 6
E-mail: gamesz@szendro.hu

Határozat a termelői piac nyilvántartásba vételéről»

Határozat a Belvárosi Piac nyilvántartásba vételéről»IMPRESSZUM
© 2001-2019
SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Postai cím: 3752 Szendrő, Hősök tere út 1.
Telefon: 06-48-560-506
E-mail: titkarsag@szendro.hu