Szendrő Város honlapja

Archívum 2015

KARÁCSONYI ÜDVÖZLET!
2015, december 21.

A képre kattintva az üdvözlet nagyobban is olvasható!

Meggyújtottuk az Adventi koszorú 4. gyertyáját!
2015, december 22..

Karácsonyi fények hangulatában tartottuk a 4. gyertyagyújtás ünnepségét, melyet színvonalas műsorukkal színesítettek: a miskolci Kisharang Csengettyű együttes, a Római Katolikus -Református közös kórus, az Ujj Viktor Géza Művészeti Iskola növendékei. Az Adventi koszorút megáldotta Benke András nagytiszteletű úr és Ferencz Károly plébános úr. Karácsonyi gondolatait megosztotta az ünneplőkkel Tomorszki István polgármester úr, majd meggyújtotta a koszorún lévő negyedik gyertyát. Ezt követően Szendrő Város Önkormányzata és a Német Nemzetiségi Önkormányzat szeretet vendégségre invitálta a résztvevőket.


ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS SZENDRŐBEN!
2015, december 14..

A képre kattintva a teljes program olvasható!

Meggyújtottuk az Adventi koszorú 3. gyertyáját!
2015, december 14..

Elérkezett Advent 3. vasárnapja, amelyre bensőséges hangvételű műsor összeállítással készült a Római Katolikus Egyház.
Ünnepváró gondolatait Jósvay László római katolikus káplán osztotta meg a résztvevőkkel, majd meggyújtotta az adventi koszorú 3. gyertyáját.


ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS SZENDRŐBEN!
2015, december 9.

A képre kattintva a teljes program olvasható!

MEGHÍVÓ /LETÖLTHETŐ*PDF
2015. december 11..

Szeretettel meghívjuk Önt és családját az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola Karácsonyi Hangversenyére, amely 2015. december 15-én 16:30-tól kerül megrendezésre a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola aulájában.

Tisztelettel: Várkoly Imre
igazgató


Tájékoztatás szociális célú tűzifa juttatásról
2015. december 9.

TÁJÉKOZTATÁS szociális célú tűzifa juttatásának helyi szabályairól

Szendrő Város Önkormányzata 20/2015.(XI.26.) önkormányzati rendelete alapján szociális célú tűzifa támogatást biztosít azon rászoruló személy részére,
· aki Szendrő városában életvitelszerűen él,
· az általa lakott lakás fűtését fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel biztosítja,
· és a rendeletben szabályozott egyéb jogosultsági feltételeknek megfelel.
A támogatás
· természetbeni ellátás formájában állapítható meg,
· mennyisége háztartásonként az 1 erdei köbmétert nem haladhatja meg,
· a célnak megfelelően használható fel, illetve nem értékesíthető.

A támogatás feltételei: További részletek»


Meggyújtottuk az Adventi koszorú második gyertyáját!
2015.december 6..


Erre az alkalomra nagyon szép műsor összeállítással készült a Református Egyház gyermek, ifjúsági és felnőtt közössége.
Ünnepi beszédet mondott Benke András református tiszteletes, majd Advent második gyertyáját meggyújtotta Kókainé Béres Mariann igazgató.
Erre a rendezvényre ellátogatott a Mikulás is, hogy apró ajándékokkal kedveskedjen kicsiknek és nagyoknak egyaránt. És mert nagyon sok dolga volt, három kis krampuszát is magával hozta, akik segítettek kiosztani az ajándékokat.
Az apró meglepetésből természetesen polgármester úr is részesült.

ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS SZENDRŐBEN!
2015, december 1.

A képre kattintva a teljes program olvasható!

Meggyújtottuk az Adventi koszorú első gyertyáját!
201.november 29.


November 29-én gyújtottuk meg városunk Főterén az Adventi koszorú első gyertyáját.
A havas, napsütéses délelőttön sokan gyűltünk össze, hogy együtt ünnepeljünk és részesei legyünk Advent első gyertyagyújtásának.
A jelenlévőket Liptákné Spisák Beáta igazgató köszöntötte.
Szívet melengető műsorral a Hétszínvirág Óvoda kisóvodásai, az Apáczai Csere János Általános
Iskola
diákjai és pedagógusai készültek.
Ünnepi beszédet mondott Kalász László intézményvezető, az Adventi koszorú első gyertyáját
Báriné Ujvári Krisztina óvodavezető gyújtotta meg.

ÜNNEPI KÉSZÜLŐDÉS SZENDRŐBEN!
2015. .november 25.

A képre kattintva a teljes program olvasható!

Meghívó
2015 november 20.

Szendrő Város Polgármesterétől
3752 Szendrő, Hősök tere 1. Tel.: 48/560-506.
MEGHÍVÓ
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. november 25. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő utca 16.


Napirend

1./ Az Önkormányzat 2016. évi költségvetési koncepciójának előterjesztése
előadó: Tomorszki István polgármester
2./ Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
előadó: Tomorszki István polgármester
3./ Szendrői Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza Intézményvezetői pályázatok elbírálása
előadó: Tomorszki István polgármester
4./ Szendrői Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szent Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza Alapító Okiratának módosítása
előadó: dr. Istenes Ibolya jegyző
5./ A szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló rendelet megalkotása
előadó: dr. Istenes Ibolya jegyző
6./ Indítványok, javaslatok
Zárt ülés:
- A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójára beékezett pályázatok elbírálása
Szendrő, 2015. november 19.

Tomorszki István
polgármester

3 fő óvodapedagógus álláspályázat
201.november 2.

Szendrői Hétszínvilág Óvoda a ''Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet Szendrői Hétszinvirág Óvoda 3fő Óvodapedagógus munkakör betöltésére. További részletek»


Az 1956-os forradalom hőseire emlékeztünk.
2015 október 26.


A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár szervezésében október 22-én emlékeztünk meg az ‘56-os forradalom mártírjaira az általános iskola aulájában.
Ünnepi köszöntőt mondott
Bánné Dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Alelnöke, majd az
Apáczai Csere János Általános Iskola 8.a.osztályos tanulói színvonalas műsor összeállításukkal színesítették az ünnepséget.
Tomorszki István polgármester úr és Dr. Bánné Gál Boglárka alelnök asszony az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetőjének Balog Zoltánnak Oklevelét adta át Rescsánszki Béláné óvodavezetőnek 40 éves munkássága elismeréséül.
Az ünnepség a Hősi Emlékműnél ért véget, ahol a koszorúk és mécsesek elhelyezésére került sor.
Közreműködtek az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola növendékei.MEGHÍVÓ!
2015 október 16.

Szendrő Város Önkormányzata nevében
tisztelettel meghívjuk Önt és családját

2015. október 22-én (csütörtökön)
az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulójára rendezendő ünnepi megemlékezésünkre.
Program:
15.00 órakor megemlékező ünnepség a Szendrői Apáczai Csere János
Általános Iskola aulájában
Ünnepi beszédet mond: Bánné Dr. Gál Boglárka
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Alelnöke
Az ünnepi műsorban közreműködnek :
a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola tanulói
Az ünnepség zárásaként koszorúzás
a Hősi Emlékműnél

Tájékoztató Közlemény!
2015 október 14.

A kormány célja a a szolgáltató közigazgatás megteremtése. Ennek része az ügyfélkiszolgálást segítő informatikai fejlesztés.
További részletek:
1 oldal» 2 oldal» 3 oldal»

III. Szendrői Gazdanap
2015 október 13.

A hűvös idő ellenére is több száz érdeklődő látogatott el rendezvényünkre, melyet a kulturális programok, szakmai kiállítók, a főzőversenyre benevezettek, a süteménysütő verseny résztvevői,
a traktoros felvonulásban közreműködők színesítettek. A rendezvény szervezőjeként megköszönjük mindazoknak a munkáját és segítségét, akik részt vettek a rendezvény előkészítésében és lebonyolításában.
Köszönet mindazoknak, akiknek segítségével a Falvédő kiállítás is létre jöhetett.

A 13 aradi vértanúra emlékeztünk
2015 október 8

Október 6-án ünnepi megemlékezésre gyűltünk össze a Református Templomban. A szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár által szervezett rendezvény - a 13 aradi vértanú kivégzésének emlékére - ünnepi Istentisztelettel vette kezdetét a történelmi egyházak képviselőinek összefogásával. Ünnepi beszédet mondott Bánné Dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Alelnöke. Ezt követően a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola 8. osztályos diákjainak színvonalas műsorát láthattuk Pekár Józsefné és Szabadosné Bakos Magdolna felkészítő tanárok jóvoltából. A megemlékezés a kegyelet koszorúinak és mécseseinek elhelyezésével ért véget a református templomkertben lévő kopjafánál, ahol felhangzott Rosso: il Silenzio c. műve az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola közreműködésében.

Intézményvezetői álláspályázat
2015. október 7.

Szendrő Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrői Szociális Szolgáltató Központ és Árpád-házi Szendt Erzsébet Időskorúak Átmeneti Gondozóháza intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2016.01.01.-2020.12.31.-ig szól.
A munkavégzés helye:Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Rákóczi utca 26-28.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
További részletek»


Bursa Hungarica Pályázat 2016.
2015 október 5.

FELHÍVÁS
 • Szendrő Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2016. évre a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot. További részletek»
 • Az „A”és „B”típusú pályázati adatlap kötelező melléklete! NYILATKOZAT
  Alulírott, büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a saját és a velem közös háztartásban együtt élők jövedelme a kérelem benyújtását megelőző 3 hónapban az alábbiak szerint alakult: További részletek»

Tájékoztató az edelényi Kormányablak megnyitásáról
2015 október 2..

A képre kattintva az első oldal olvasható!

Meghívó az október 6-i ünnepségre!
2015 szeptember 29.

A képre kattintva további részletek olvashatók!

III. Szendrői Gazdanapok 2015. október 10.
2015 szeptember 30.

A képre kattintva további részletek olvashatók!

Meghívó a Zenei Világnap Hangversenyére!Plakát
2015 szeptember 28.

Meghívó
Tisztelettel meghívjuk Önt és zeneszerető barátait
az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola és a
Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola
2014. szeptember 30-án (szerda) 14:10 órától
az Apáczai Csere János Általános Iskola aulájában tartandó
Zenei Világnapi Hangversenyére
Közreműködik: THEATER BRASS rézfúvós együttes
Köszöntőt mond: Várkoly Imre
Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola igazgató
Mindenkit szeretettel várunk!

III. Szendrői Gazdanapok 2015.09.26.
2015 .július 29.

A képre kattintva további részletek olvashatók!

Új időpontban a III. Szendrői Gazdanap!!!
2015 szeptember 25.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a csapadékos időjárás miatt
elmarad a szeptember 26-ra meghirdetett rendezvény, mely
2015. október 10-én megrendezésre kerül!

Részletes programokról a későbbiekben adunk tájékoztatást!


Meghívó
2015 szeptember 18.

MEGHÍVÓ
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. szeptember 23. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme
Szendrő, Fő utca 16. Napirend» Előterjesztések»


Értékek Napja Szendrőn
2015 .szeptember 15..

A képre kattintva további részletek olvashatók!

X. Várbarátok Napja
2015 szeptember 15..

A képre kattintva további részletek olvashatók!

TANÉVNYITÓ
2015 augusztus 28.


Csehországi Majorette siker!
2015 augusztus 26.

2015. augusztus 20-23. között a csehországi Brno városa adott otthont a XIII. Majorette Európa Bajnokságnak, ahol 15 ország 247 csapata összesen 599 koreográfiát mutatott be. A csapat legnagyobb része most utazott először országhatáron kívüli versenyre, ezért nagy izgalommal várták a napot, hogy megvalósíthassák kitűzött céljaikat. A Százszorszépek 7 koreográfiával kvalifikálták magukat ezen a nagyszabású versenyen.
Nagyon erős mezőnyben kellett helyt állniuk a lányoknak, melyet sikeresen teljesítettek és a következő eredmények születtek:
- cadet bot mini 9.hely
- junior mix csapat 6.hely
- senior bot trió 10.hely
- senior bot mini 9.hely
- senior mix mini 5.hely
- senior flag mini 5.hely
- senior pom mini 10.hely

Úgy gondoljuk, hogy a sok edzés nem volt hiába való, megért minden fáradságot, mert nincs is annál nagyobb öröm, mikor boldog, mosolygós arcokat látunk a fotókon.
Gratulálunk a csoportunk két vezetőjének Kerekes Katinkának és Kerekes Lillának is, akik kihozták a maximumot a 32 lányból. És nem utolsó sorban hálás köszönetünket fejezzük mindazoknak a szülőknek, támogatóinknak, akik valamilyen formában hozzájárultak ahhoz, hogy a Százszorszép Majorette Csoport részt vehessen ezen a versenyen.

III. COLORCITY FESZTIVÁL!
2015 augusztus 25.

A Római Katolikus Templom volt a helyszíne annak a teltházas szólóestnek, melyet a Magyar Állami Operaház művésze Szegedi Csaba adott augusztus 22-én.

Ünnepi megemlékezés 2015. augusztus 20.
2015 augusztus 25.

A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár szervezésében 2015. augusztus 20-án ünnepeltük Államalapításunk és az új kenyér ünnepét az általános iskola aulájában.
Az ünnepség a római katolikus és a református egyházak képviselőinek ökumenikus szertartásával vette kezdetét. Ezt követően ünnepi beszédet mondott Riz Gábor miniszteri biztos, térségünk országgyűlési képviselője. A református és a római katolikus egyházak énekkarának közös műsora következett ezután. Felkészítőjük Orosz Erzsébet volt, zongorán kísért: Kósa Noémi. Hudák Réka Reviczky Gyula: Szent István napján című versét mondta el, majd Tomorszki István polgármester úr megszegte az új kenyeret. Az ünnepség zárásaként Farkas Istvánné Szent István és az új kenyér ünnepére mondott verset.

AUGUSZTUS 20-I ÜNNEPSÉG SZENDRŐBEN!
2015 augusztus 14.

Szeretettel meghívjuk
2015. augusztus 20-án 16 órára
Államalapításunk és az új kenyér
tiszteletére rendezendő
ünnepi megemlékezésünkre.

Helyszín: Szabadidő park (Petőfi tér)

Program:
- Ökumenikus szertartás a római katolikus és a református egyházak képviselőinek
közreműködésével.
- Ünnepi beszédet mond: Riz Gábor országgyűlési képviselő
- Hudák Réka szavalata
- Tomorszki István polgármester úr új kenyér megszegése
- A református és a római katolikus egyházak énekkarának közös műsora


III. COLORCITY FESZTIVÁL!
2015 augusztus 06.

2015. augusztus 22-én (szombaton) 18 órától a
szendrői római katolikus templomban
kerül megrendezésre
Szegedi Csaba szólóestje
(a Magyar Állami Operaház művésze)
Zongorán kísér: Tóth Sámuel Csaba
(a Magyar Állami Operaház korrepetítora)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!!
A koncerten való részvétel díjtalan!

Meghívó
2015 naugusztus 19.

MEGHÍVÓ
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. augusztus 26. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő utca 16.
Napirend»
Előterjesztések»


Pályázat pénzügyi vezető munkakörre!
2015 augusztus 17.

Szendrő Város Önkormányzata a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Pénzügyi vezető munkakör betöltésére az alábbiak szerint: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, a pénzügyi vezető távollétéig tartó közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő. A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, a pénzügyi vezető távollétéig szól. További részletek»

Tájékoztatás
2015 augusztus 04..


Tájékoztató a parlagfű-mentesítési kötelezettségről!
2015 július 15.

Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy az Élelmiszerláncról és Hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. Tv. 17.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján:
,,A földhasználó köteles az adott év június 30 napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.’’
Az ingatlanok parlagfűvel való fertőzöttségét helyszíni ellenőrzés keretében hivatalból vagy bejelentés alapján, belterületen a jegyző, külterületen az Edelényi Járási Hivatal (Földhivatal) végzi.

Azok a földhasználók akik, nem végezték el a kötelező védekezést 15.000-5.000.000-Ft közötti növényvédelmi bírság kiszabására is számíthatnak.
A helyszíni ellenőrzésről a földhasználót az ellenőrző szerv nem értesíti, mivel a fent hivatkozott rendelet 17.§ (4) bekezdése, ezt kötelezettségként írja elő az ingatlan tulajdonosa számára.

Belterületi ingatlannal kapcsolatban a bejelentést a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, vagy a 0648/560-506-os telefonszámon tehetik meg.
A külterületi ingatlannal kapcsolatos bejelentéseiket az Edelényi Járási Hivatalnál (Földhivatal) szíveskedjenek megtenni.
Kérem a Tisztelt Földhasználókat, hogy a parlagfű-mentesítési kötelezettségüknek tegyenek eleget!
Szendrő, 2015. július 10.

Dr. Istenes Ibolya
jegyző

VI. Szendrői Veteránjármű Találkozó
2015 .jlius 09.

Mindenkit várunk szeretettel a rendszerváltás előtt gyártott járművek találkozójára és túrájára július 11-én (szombaton).

Részletek a mellékelt plakáton»

A szervezők

Ünnepi testületi ülés
2015 július 09.

2015. július 3-án Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete ünnepi testületi ülés keretén belül emlékezett meg Szendrő várossá válásának XIX. évfordulójáról. A megemlékezés Várkoly Imre és Korompai Ilona művésztanárok műsor összeállításával vette kezdetét. Ünnepi testületi ülést megnyitotta, majd ünnepi beszédet mondott Tomorszki István polgármester úr, majd ezután került sor az elismerések átadására azok számára, akik a város életében maradandót alkotnak, kiemelkedő eredményt érnek el és akikre a város méltán lehet büszke.
A Képviselő-testület döntése értelmében Elismerő oklevelet és Emlékplakettet adományozott
· a GAMESZ fennállásának 35. évfordulója alkalmából az akkori alapítók: Molnár Istvánné pénzügyvezető és Soltész Barnabás egykori GAMESZ vezető részére,
· Vadászi Béla GAMESZ vezető vette át azt az Elismerő oklevelet, melyet a GAMESZ-ban dolgozók kaptak munkájuk elismeréséül,
· Ladányi Sándorné gyémánt diplomás pedagógust köszöntötte polgármester úr, melyet lánya vett át helyette,
· Rescsánszki Béláné óvodavezetőt, Csáky Andrásné és Kovács Istvánné óvodapedagógusokat nyugdíjba vonulásuk alkalmából köszöntötte polgármester úr.
· Dr. Urvári Sándor -városunk Díszpolgára- a város érdekében végzett munkájáért elismerő oklevélben részesült.

Felhívás!
2015. július 08.

Kedves Szendrőiek !

Az idei Gazdanap (szeptember 26.) alkalmával Régi Falvédő kiállítást rendezünk, hogy felelevenítsük e régi szokás hagyományát és megosszuk egymással mindennek szépségét és élményét!
Bízunk a lakosság megmozdulásában, a település összetartó erejében, ezért szeretnénk kérni mindazokat, akiknek tulajdonában bármilyen régi, feliratos falvédő van, legyen szíves eljuttatni a kastélyba 2015. augusztus 10-ig, melyet a kiállítás megrendezése után visszaadunk tulajdonosának.
Köszönettel:
Liptákné Spisák Beáta
igazgató

Könyvtárlátogatók figyelem!
2015 .jlius 03.

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, hogy
a Városi Könyvtár
2015. július 1-je és augusztus 31-e között
- szombati napokon- ZÁRVA TART !

Legközelebbi szombati nyitva tartással
szeptember 5-én várjuk olvasóinkat.

Liptákné Spisák Beáta
igazgató


Figyelem!
2015 .június 24.

Szendrő Város Önkormányzata nyári diákfoglalkoztatási lehetőséget biztosít előre láthatólag 2015. július, augusztus hónapban.

Jelentkezés feltételei:

- szendrői lakó,- vagy tartózkodási hely,
- érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya, adókártya és TAJ kártya,
- érvényes diákigazolvány megléte,
- főiskolai vagy egyetemi tanulmányokat folytató,
vagy érettségizett, felsőfokú tanulmányait 2015. szeptemberében kezdő,
- 25. életévet be nem töltött, nappali tagozatos diák.

A fenti feltételek megléte esetén jelentkezni a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szervezési és Titkársági Irodáján Giákné Szarvas Andreánál a 48/560-506/119-es telefonon lehet.

A döntés alapján kiválasztott diák vállalja továbbá, hogy beszerzi a foglalkoztatás feltételeként az alábbiakat:

1. Munkaügyi Központnál történő regisztráció,
2. NAV igazolás 180 napot meg nem haladó munkaviszonyról,
3. Felvétel esetén az egészségügyi vizsgálat költsége (3.000 Ft) a diákot terheli!

Jelenkezési határidő: 2015.június 29.


Füleczki István újmiséje
2015 .június 23.

„Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam:
hogy életem minden napján az Úr házában lakjam.”
(Zsolt 27,4)


Az Egri Bazilikában 2015. június 20-án került sor Füleczki István pappá szentelésére. Újmiséjét június 21-én tartotta a szendrői Római Katolikus Templomban. Ez alkalomból sokan osztoztak örömében, tekintsék meg képes összeállításunkat.


Lakossági tájékoztató!
2015.június 19.

Tisztelt Szendrőiek!

Várossá válásunk évfordulója alkalmából terveztük a településünkről elszármazottak meghívását, amelyre felhívást tettünk közzé.
Városnapi ünnepségünk szerény körülmények között került volna megtartásra, de kellő érdeklődés hiányában ez a program még kisebbre redukálódott, így a városnapi megemlékezés ünnepi testületi ülés formájában kerül megtartásra 2015. július 3-án.
Sajnáljuk, hogy ez a program így alakult, de reméljük, hogy a jövő évi 20 éves évfordulóra többeknek sikerül felkeltenünk az érdeklődését.

Az idei évben azonban ismét lelkesen készülünk a III. Szendrői Gazdanapok rendezvényére, amely 2015. szeptember 26-án kerül lebonyolításra.
Erre az alkalomra nagy-nagy szeretettel hívjuk és várjuk mindazokat, akik hazavágynak és szívesen eltöltenek velünk egy kellemes napot.

Tomorszki István
polgármester

Meghívó
2015 .június 17..


Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. június 24. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye:
Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő utca 16.
Napirend» Előterjesztések»


TANÉVZÁRÓ
2015. június 15.


Álláspályázat: GAMESZ IGAZGATÓ
2015. június 08.

Szendrő Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.01.-2020.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 6. További részletek»


Álláspályázat: GAMESZ Pénzügyi vezető
2015.június 08.

Szendrő Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet pénzügyi vezető munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű, a Pénzügyi vezető távollété –ig tartó közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, Pénzügyi vezető távollété-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 6.
További részletek»


Százszorszép Majorette Csoport sikere
2015. május 27..

A Százszorszép Majorette Csoport Magyar Bajnoki sikere !Debrecen adott otthont a 2015. május 23-25. között megrendezett Magyar Majorette Bajnokságnak.A „Százszorszépek” új felállásban ugyan, de töretlen lelkesedéssel indultak az év legnagyobb megmérettetésére, az eredmények pedig önmagukért beszélnek. Köszönet a felkészítőknek : Kerekes Katinkának és Kerekes Lillának kitartó és lelkes munkájukért ! Szép volt lányok ! Szép volt Százszorszép ! Eredmények:

 • Cadet bot solo - Dányi Bodza 10. helyezés
 • Cadet bot miniformáció -
  3. helyezés
 • Junior mix csapat - 2. helyezés
 • Senior bot trio - Budai Beáta, Balogh Eszter, Puskás Viktória
  2. helyezés
 • Senior bot miniformáció
  4. helyezés
 • Senior pom miniformáció
  2. helyezés
 • Senior zászló miniformáció
  4. helyezés
 • Senior mix miniformáció
  1. helyezés Magyar Bajnok

ÁLLÁSPÁLYÁZAT: ÓVODAVEZETŐ
2015. május 22..

Szendrő Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrői Hétszínvirág Óvoda Óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre, 2015.08.15- 2020.08.14.-ig szól. További részletek»


MEGHÍVÓ
2015. május 22.


Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. május 28. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye:
Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő utca 16.
Napirend» Előterjesztések»


FELHÍVÁS!
2015. .május 6.

Tisztelt Szendrőiek!
Közeleg várossá válásunk évfordulója, mely esemény alkalmából szeretnénk meghívni mindazon elszármazottakat, akik egykor településünk lakói voltak, de munkájuk, családjuk vagy az élet más irányba sodorta őket.
Mindenkinek él szívében olyan emlékkép, amely által szívesen gondol vissza szülőfalujára és ha mindezt összerakjuk együtt bizonyára nagy terveket és tetteket tudunk megvalósítani.
Szeretnénk bemutatni kisvárosunk jelenét reménykedve abban, hogy kapcsolatépítésünkből jövőbeni fejlesztések, segítő baráti kapcsolatok alakulnak.
Tisztelettel kérjük, hogy jelezze ha Önnek van olyan családtagja, rokona, elszármazottja aki örömmel fogadná meghívásunkat a 2015. július 4-én (szombaton) megrendezésre kerülő programra!
Visszajelzéseiket 2015. május 20-ig várjuk hozzátartozójuk pontos nevének, címének, elérhetőségeinek megadásával, melyet a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár intézményében személyesen, telefonon 48/460-395 vagy e-mailben kozmuvelodes@szendro.hu kérjük megadni.

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete nevében: Tomorszki István polgármester


MEGHÍVÓ
2015. .április 24.


Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. április 29. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme, Szendrő, Fő utca 16.
Napirend» Előterjesztések»


Meghívó!/Plakát
2015. április 21.

Kedves Művészetbarát!

Intézményünk tantestülete és a magam nevében sok szeretettel meghívom összevont rendezvényeinkre a Művészetoktatás Napja alkalmából.
Üdvözlettel:

Várkoly Imre megbízott igazgató


Álláspályázat: GAMESZ IGAZGATÓ
2015. április 17.

Szendrő Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015. június 01. - 2020. május 31.-ig szól. A munkavégzés helye:Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 6. További részletek»
https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=eh5g1tk7i3


Író-olvasó találkozó!
2015. április 17.

A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár Olvasótermében a Költészet Napja alkalmából
Szántó Miklósné Vándortüzek, Fényből szavakból szövétnek című antológiáinak bemutatójára került sor 2015. április 14-én.


Meghívó!/Plakát
2015. április 14.

Kedves Művészetbarátok!
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola különleges kiállításának megnyitójára és az azt követő rövid növendékhangversenyre.
Kérem, tiszteljenek meg bennünket személyes jelenlétükkel!


Lomtalanítási Tájékoztató!
2015. április 10..

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
Szendrő Város Önkormányzata és a ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. értesíti a Tisztelt Lakosságot, hogy a városban lim-lomtalanítást végez.További részletek»

Lomtalanítási útmutató
Lomtalanítási útmutató 1oldal
Lomtalanítási útmutató 2 oldal
Lomtalanítási útmutató 3 oldal

NAV Tájékoztató!
2015. április 10..

Tisztelt Adózó!
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal B.-A.-Z. megyei Adóigazgatósága 2015. április 27 – én, 9.00 – 10.30 között Szendrői Közös Önkormányzati Hivatalban Szendrő, Hősök tere 1. földszint PROJEKTIRODA kihelyezett ügyfélszolgálatot tart az alábbi témákban: További részletek»

FIGYELEM!
Közeleg a személyijövedelemadó-bevallás határideje
A 1453-as jelű személyijövedelemadó-bevallást legkésőbb 2015. május 20-ig kell a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hoz benyújtan.További részletek»

FIGYELEM!
A közfoglalkoztatási jogviszony keretében megszerzett jövedelemre tekintettel is fennáll a személyijövedelemadó-bevallás benyújtására irányuló kötelezettség
Amennyiben Önt 2014-ben közfoglalkoztatási jogviszony keretében foglalkoztatták, akkor 2015. május 20-ig még akkor is személyijövedelemadó-bevallást kell benyújtania, ha egyébként az adóév (2014. év) folyamán más adó- és bevallásköteles jövedelmet nem szerzett. További részletek»


Buszos kirándulás Dél-Borsodba
2015. április 8.

A Szendrői Várbarátok Egyesülete autóbuszos kirándulást szervez a Dél-Borsod nevezetességeinek megtekintésére 2015. április 11-én (szombaton). A kirándulás részleteiről a lenti plakáton olvashat. Várunk minden érdeklődőt szeretettel!
Szendrői Várbarátok Egyesülete
A képre kattintva további részletek olvashatók!

TOBORZÓ
2015. március 27.

A képre kattintva további részletek olvashatók! Levél_1! Levél_2!

Százszorszép Majorette Csoport idei első sikere!
2015. .március 24.

A Magyar Majorette Szövetség és a rédei LION Majorette Csoport szervezésében Mór városa adott otthont a március 21-én megrendezett Országos Nyílt „A” és „B” kategóriás Mazsorett versenynek.
20 település 358 versenyzője mérhette össze tudását ezen a színvonalas szervezésnek köszönhető versenyen.
A „Százszorszépek” ismét kitettek magukért, az elért kiváló eredmények pedig ösztönzést adnak a lányoknak a következő megmérettetésre, a
Magyar Bajnokságon való részvételre !
Eredményeik:
Baton Cadet Miniformáció: Ezüst minősítés
Baton Senior trio: II. helyezés
Baton Senior Miniformáció: I. helyezés
Mix Senior Miniformáció: I. helyezés
Junior mix csapat: Ezüst minősítés
Gratulálunk a lányoknak és nem utolsó sorban a csoport felkészítőinek: Kerekes Katinkának és Kerekes Lillának a lelkiismeretes és kitartó munkáért !
Szép volt lányok !
Szép volt Százszorszép !


MEGHÍVÓ
2015. .március 18.


Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. március 25. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart,
melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme, Szendrő, Fő utca 16.
Napirend» Előterjesztések»


Felhívás!
2015. .március 23.

Tisztelt Szendrői Lakosok!
Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy a háztartásban keletkezett hulladéktól a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény vonatkozó előírásai alapján a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételével, vagy arra kijelölt hulladékátvevő helyen történő leadásával, a környezet veszélyeztetését kizáró módon lehet megválni.
Az a személy, aki a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabályi előírásokat megszegi, azt a jegyző környezetvédelmi jogkörében a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi.
A Rendelet alapján bírság kiszabására a települési önkormányzat jegyzője akkor jogosult, ha
a) az ingatlantulajdonos a települési hulladék gyűjtésére és átadására vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
b) a települési hulladék kezelésére szervezett hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételét mellőzve jogellenes hulladék-elhelyezése történik, vagy
c) a települési hulladékot közterületen, illetve más ingatlanán hagyták el, vagy
d) az ingatlan tulajdonosa a települési hulladéknak az önkormányzati rendeletben meghatározott szelektív gyűjtésére vonatkozó kötelezettségét megszegi, vagy
e) az ingatlan tulajdonosa az önkormányzati rendeletben meghatározott közterület tisztántartási kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
f) a kötelezett az önkormányzati rendeletben foglalt, egyéb hulladékgazdálkodással összefüggő kötelezettségeit megszegi, vagy
g) a kötelezett a jegyző által hozott hatósági határozat előírásait megsérti, illetve az azokban foglalt kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget.
A bírság mértéke az elkövetett jogsértés függvényében a jogszabályban meghatározott alapbírság, és az azt módosító tényezőkhöz hozzárendelt szorzószámok szorzataként kerül meghatározásra.
A jegyző a bírság mértékét - a jogsértés súlyára figyelemmel - 1500 és 50 000 Ft között állapítja meg, az alábbiak együttes teljesülése esetén:
a) a jogsértés nem jár környezetveszélyeztetéssel, környezetszennyezéssel vagy környezetkárosítással,
b) ugyanazon jogsértés ismételt elkövetése nem áll fenn,
c) a jogsértés nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos,
d) a jogsértéssel érintett hulladék mennyisége nem haladja meg az adott településen a háztartásokban keletkező települési hulladék átlagos havi mennyiségét.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal


Tájékoztató!
2015. .március 19.

Tisztelt Szendrői Lakosok!
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Szendrő város közigazgatási területén az avar és kerti hulladék nyílt téri égetésére vonatkozó szabályokat – figyelemmel az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendeletre - a köztisztaságról, és a szervezett köztisztasági szolgáltatásokról szóló 11/2003. /VIII.27./ önkormányzati rendelet szabályozza.

A rendelet vonatkozó szakaszai értelmében avart és kerti hulladékot csak jól kialakított tűzrakó helyen és telken kizárólag a délutáni órákban szabad égetni úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon.
Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű hulladékot (PVC, veszélyes hulladék, stb.).
A szabadban tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.
A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség van, a tüzet azonnal el kell oltani. A tüzelés, a tüzelőberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható.

A hatóságilag elrendelt általános tűzrakási tilalom ideje alatt szabad téri égetést folytatni tilos, a tűzgyújtási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy amennyiben szabadtéri égetésre nem az engedélyezett időpontban kerül sor, akkor a vonatkozó jogszabályi rendelkezések értelmében az illetékes tűzvédelmi hatóság köteles tűzvédelmi hatósági eljárást indítani.
A tűzvédelmi hatósági eljárás során a szabálytalanságot elkövetővel szemben 20.000 -60.000 Ft – ig terjedő tűzvédelmi bírság szabható ki!

Szendrő Város Önkormányzata


Az Aggteleki Nemzeti Park természetvédelmi kezelési terve - tervezet
2015. .március 18.

1. Természetvédelmi célkitűzések

1.1. Az Aggteleki-karszt táji, természeti és kultúrtörténeti emlékeinek megőrzése és fenntartása.
1.2. A területen található, a világörökség részét képező barlangok kiemelkedő egyetemes értékeinek, különösen a:
a) a befoglaló kőzet formakincse,
b) a képződmények (pl. ásványkiválások),
c) az üledékek és egyéb kitöltések,
d) az élővilág,
továbbá kultúrtörténeti értékeinek megóvása, ápolása, hosszú távú megőrzése, degradációjuk megakadályozása. További részletek»


Felhívás
2015. .március 18.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Nemzeti Közlekedési Hatóság interneten keresztül elérhető közlekedésbiztonsági programot hirdet, melynek célja a közúti közlekedési balesetek számának csökkentése.
A tanuloknak.hu program keretében tanulók részére nyújt lehetőséget a közlekedésbiztonsággal, közlekedéssel kapcsolatos kompetenciák minél fiatalabb korban történő készségszintű kialakításához.
A kreszfelfrissito.hu program az „A”, „B”, „C” és „D” kategóriás vezetői engedéllyel rendelkezők, valamint a kerékpárral közlekedők részére biztosít ismeretfelújító képzéseket.
A Közlekedésbiztonsági program részeként összeállított, KRESZ –tudást felfrissítő képzés célja, hogy felhívja a figyelmet az elmúlt években bekövetkezett legfontosabb jogszabályi változásokra, ezzel segítséget nyújtva a járművezetőknek, hogy tudásukat rendszerezzék, szabályismeretük és közlekedési moráljuk fejlődjön.
Az ingyenes képzésben mindenki részt vehet:
 • tanuloknak.hu
o köznevelési intézményben dolgozó pedagógusok
o köznevelési intézményben tanuló diákok
 • kreszfelfrissito.hu
o vezetői engedéllyel („A”, „B”, „C” és „D” kategória) már rendelkező bármely személy,
o vezetői engedéllyel nem rendelkező - elsősorban kerékpáros – felnőttek.

A 2015. március 1-jétől 2015. június 15-ig tartó képzés előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezés és bővebb információ a www.tanuloknak.hu és a www.kreszfelfrissito.hu oldalon.

Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal


Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hőseire emlékeztünk…
2015. .március 16..

A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár szervezésében a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola Aulájában tartott ünnepségen emlékeztünk meg nemzeti hőseinkről.
A március 13-ai rendezvényen ünnepi beszédet mondott Bánné dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Alelnöke, majd az Apáczai Csere János Általános Iskola diákjainak színvonalas műsora következett.
Ezt követően az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola Néptánccsoportjának műsor összeállításában, majd két növendéküknek Ádám Renátónak és Veres Adrienn-nek hangszeres előadásában gyönyörködhettünk.
A koszorúk és mécsesek elhelyezésére a Református Templomkertben lévő kopjafánál került sor.


Lakossági tájékoztató
2015. március 10.

A ZV Zöld Völgy Közszolgáltató Nonprofit Kft. ezúton értesíti a lakosságot, hogy technikai és adatfeldolgozási problémák miatt a január-február hónapokra vonatkozó szemétszállítás díjról szóló számlák postázása előreláthatólag március végére várható.
Kérjük szíves türelmüket és megértésüket!

Ügyfélszolgálatunk elérhetősége:
Cím: 3700 Kazincbarcika, Munkácsy tér 1.
Telefonszám: 48/799-300
E-mail: ugyfelszolg@zoldvolgy.hu

ZV Zöld Völgy Kft.


MEGHÍVÓ!
2015. .március 09.

A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár tisztelettel meghívja Önt és kedves családját az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére rendezendő ünnepi megemlékezésére.

Ideje: 2015. március 13. (péntek) 16 óra
Helyszín: Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola Aulája

Ünnepi beszédet mond: Bánné dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Alelnöke

Közreműködnek:

 • a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola tanuló
 • az Ujj Viktor Géza Alapfokú Művészeti Iskola növendékei

17.00 órától gyertyás felvonulás indul a koszorúzás helyszínére, a Református templomkertben
lévő kopjafához.


Közérdekű közlemény!
2015. február 25.

KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY A bírósági ülnökök jelöléséről
Magyarország köztársasági elnöke – az Országos Bírósági Hivatal elnökének előterjesztése alapján – kitűzte a 2015. évi ülnökválasztást, mely 2015. március 7 és 2015. április 30 napja közé eső időtartamot fogja át. További részletek»


MEGHÍVÓ
201. február 20..

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26. napján 17.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő utca 16.
Napirend» Előterjesztések »


MEGHÍVÓ
201. február 20..

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 26-án 16.00 órai kezdettel k ö z m e g h a l l g a t á s t tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő út 16.
A közmeghallgatás témái: További részletek»


Eboltás!
2015. február 20.

A 164/2008 (XII. 20.) FVM rendelet szerinti ebek kötelező veszettség elleni védőoltására és kötelező féregtelenítésére az alábbi helyen és időben kerül sor:
2015. március 6. /PÉNTEK/ 800 – 930-ig Verbéna
2015. március 7. /SZOMBAT/ 800 – 900-ig Kisállomás
2015. március 7. /SZOMBAT/ 930 – 1030-ig Nagyállomás
2015. március 7. /SZOMBAT/ 1100 – 1130-ig Ivánka
2015. március 7. /SZOMBAT/ 1300 – 1400-ig Strand-rét
További részletek»


Brüsszeli út!
201. február 19.Brüsszeli út – Szendrőiek látogatása az Európai Parlamentben

2015. január 29-30-án Pelczné Gáll Ildikó, az Európai Parlament néppárti alelnökének meghívására 35 fős delegáció utazott kétnapos látogatásra Brüsszelbe, az Európai Unió és az Európai Parlament székhelyére.
A résztvevők a budapesti Liszt Ferenc repülőtéren gyülekeztek, rövid ismerkedés, majd két órás út után érkeztek meg a belgiumi Charleroi –ba.
Brüsszelben a csoport autóbuszos kirándulás keretében megtekintette a belga főváros nevezetességeit és az Unió ott székelő intézményeit. Városunkat Paszternák János önkormányzati képviselő, a BAZ-megyei közgyűlés tagja és ifj. Juhász László képviselték.
A látogatás során, mintegy a Szendrőben élő idősebb és az ifjabb korosztályok tagjaiként beszámoltak Pelczné Gáll Ildikónak az itt élő embereket foglalkoztató aktuális, mindennapi problémákról, nehézségekről. Alelnök asszony őszinte érdeklődéssel hallgatta őket, és felajánlotta segítségét Szendrő és a szendrőiek gondjainak megoldásában.
Az első nap délutánján a műemlékekben gazdag belváros megtekintése volt a program, melyet az esti közös vacsora követett.
A látogatás második napján került sor az Európai Parlament épületének megtekintésére, ahol a vendégeket alelnök asszony fogadta és kalauzolta.
Az unió és intézményei működését bemutató előadás és kötetlen beszélgetés után nagy élményt jelentett a tagállamok zászlósora előtti közös fénykép, ahol az unió vezetői, állam- és kormányfői is fel szoktak sorakozni, és a parlament üléstermének megtekintése. A
brüsszeli programot ebéd zárta Pelczné Gáll Ildikó részvételével.

Szeretnénk ez úton is hálás köszönetünket kifejezni Vendéglátónknak a szíves meghívásért és a sikeres útért!

Álláspályázat: Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár Igazgató mukakör
2015.február 09.

Szendrő Város Önkormányzat a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015. április 01 - 2020. március 31-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Fő utca 18.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
További részletek letölthetők»


ÓVODAPEDAGÓGUS ÁLLÁSPÁLYÁZAT
2015. január 26.

A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján Pályázatot hirdet óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Szendrő Bem út 2/B.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az óvoda nevelési programjában és a munkaköri leírásban foglaltak szerint.
A rábízott gyermekek óvodai nevelése, fejlesztése, óvoda pedagógusi feladatok ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek: További részletek letölthetők»


A MAGYAR KULTÚRA NAPJA
2015. január 22.

A Magyar Kultúra Napjára emlékeztünk !
A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár január 22-én tartotta ünnepi megemlékezését a
Magyar Kultúra Napja tiszteletére.

Ünnepi beszédet mondott: Tomorszki István polgármester úr, majd a Szendrői Apáczai
Csere János Általános Iskola
tanulóinak színvonalas műsor összeállítását tekinthették
meg az érdeklődők.
2014-ben elindítottuk a „Múltidéző sorozatunkat” azzal a céllal, hogy városunk régmúltjának
értékeit felkutassuk. Erre az alkalomra készítettünk egy összeállítást ebből a gyűjteményből, melyet zárásként Liptákné Spisák Beáta a Közművelődési Központ és Könyvtár
intézményvezetője
mutatott be.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete nevében Tomorszki István polgármester úr Elismerő Oklevelet nyújtott át a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár dolgozói részére „ A magyar kultúra és a hagyományőrzés területén végzett lelkiismeretes munkájuk elismeréséül”.
Az oklevelet Liptákné Spisák Beáta intézményvezető vette át.


MEGHÍVÓ
2015. január 21.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 28. napján 15.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház Díszterme Szendrő, Fő utca 16.
Napirend

1./ Költségvetést megalapozó rendeltek felülvizsgálata, módosítása
Előadó: Dr. Istenes Ibolya jegyző
2./ A 2015. évi költségvetési javaslat előterjesztése
Előadó: Tomorszki István polgármester
3./ A bizottságok 2015. I. félévi munkaterveinek bemutatása
előadó: Tomorszki István polgármester
4./Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői álláspályázatának kiírása
Előadó: Tomorszki István polgármester
5. Indítványok, javaslatok
Zárt ülés
Szendrő, 2015. január 20.
Tomorszki István sk.polgármester /Előterjesztés


MEGHÍVÓ
2015. január 21.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Galvács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete valamint Szuhogy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. január 28. napján 14.00 órai kezdettel nyilvános együttes ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Közösségi Ház DísztermeSzendrő, Fő utca 16.
Napirend

1./ Beszámoló a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi munkájáról
Előadó: dr. Istenes Ibolya jegyző
2./ A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetésének jóváhagyása
Előadó: Tomorszki István polgármester, dr. Istenes Ibolya jegyző
3./ Indítványok, javaslatok
Szendrő, 2015. január 20.
Tomorszki István s.k. polgármester/ Előterjesztés


A MAGYAR KULTÚRA NAPJA JANUÁR 22.
2015. január 19.

A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár szeretettel meghívja az érdeklődőket a Magyar Kultúra Napja tiszteletére rendezendő ünnepségére.
Időpont: 2015. január 22. (csütörtök) 14.00 óra
Helye: Közösségi Ház Díszterme
Program:

- Ünnepi köszöntőt mond: Tomorszki István polgármester
- Ünnepi műsor összeállítás a Szendrői Apáczai Csere János Általános Iskola tanulóinak közreműködésével
- Városunk kulturális életének felidézése a „Múltidéző” sorozatunk gyűjtéséből

TÁJÉKOZTATÁS
2015. január 06.

TÁJÉKOZTATÁS szociális célú tűzifa támogatás igénybevételéről
Kérelemre, az önkormányzat vissza nem térítendő természetbeni támogatásként, háztartásonként maximum 1 köbméter tűzifát biztosíthat annak a személynek, aki az általa lakott lakást tűzifával fűti, és
a) aktív korúak ellátására jogosult
b) időskorúak járadékára jogosult
c) adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult
d) lakásfenntartási támogatásra jogosult
e) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel
f) gyermeke rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult
g) közgyógyellátásra jogosult
h) egyedül élő nyugdíjas, akinek havi jövedelme nem haladja meg a 80.000 Ft-ot.
A támogatás odaítélésénél előnyt élvez a) - e) pont szerinti személy.
A tűzifa támogatás háztartásonként egy jogosultnak és egy alkalommal állapítható meg, függetlenül a háztartásban élő személyek számától. Amennyiben egy háztartásból több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.
Az életvitelszerűen nem lakott, illetve tűzifával egyáltalán nem fűthető lakóingatlanra támogatás nem állapítható meg.
A támogatás igénylése
A támogatás iránti kérelmet a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól szóló 20/2014. (XII.18.) önkormányzati rendelet 1. számú melléklete szerinti formanyomtatványon lehet benyújtani a Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Irodáján 2015. január 5. napjától 2015. január 16. napján 12.00 óráig.
A kérelemhez csatolni kell a jogosultság igazolására szolgáló dokumentumokat (ellátást megállapító határozat, jövedelemigazolások). A hivatal nyilvántartásában szereplő adatokról nem kell igazolást benyújtani.
Szendrő, 2015. január 5.

Dr. Istenes Ibolya sk.
jegyző


További hírek az achívumbanAdatkezelési Tájékoztató
IMPRESSZUM
© 2001-2022

SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Postai cím: 3752 Szendrő, Hősök tere út 1.
Telefon: 06-48-560-506
E-mail: titkarsag@szendro.hu