Szendrő Város honlapja

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Archívum 2021

KARÁCSONYI KÖSZÖNTŐ
2021. december 21.


Pályázati kiírás: GAMESZ IGAZGATÓ
2021. december 08.

Szendrő Város Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Igazgató (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022.03.01. - 2027.02.28.-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 6.
További részletek letölhetők*pdf


"Tisztítsuk meg az Országot"
2021. december 01.


Képgaléria


ÉLŐ ADVENTI KALENDÁRIUM
2021. november 30.


ÁLLÁSPÁLYÁZAT: intézményvezető
2021. november 26.

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár (integrált kulturális intézmény) intézményvezetői munkakör beosztásának betöltésére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 39/2020 (X.30) EMMI rendelet 5. § alapján.
Az intézményvezető munkaviszonya és annak időtartama:
A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője a munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállaló, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.
A munkaviszony időtartama megegyezik a vezetői megbízás (vezetői munkakör) időtartamával.
Munkakör megnevezése: intézményvezető
További részletek letölhetők*pdf


Sajtóközlemény"Tisztítsuk meg az Országot"
2021. november 23.

Sajtóközlemény
„Tisztítsuk meg az Országot!” 2021 projekt
Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. pályázati kiírást tett közzé a „Tisztítsuk meg az Országot!" Projekt
2021. évben megvalósítandó I. üteme tárgyú pályázat keretében az ország egész területén az illegális hulladéklerakók felszámolására.
A pályázati kiírásra benyújtott pályázatunkat (Szendrő Város Önkormányzat 2021/TMOP2/0039) az Innovációs és Technológiai Minisztérium, mint Támogató, támogatásra alkalmasnak minősítette és az Önkormányzatot 2021. november 3. napján meghozott döntése alapján – 100 % támogatási intenzitással – 37 734 698 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette.
Az elnyert támogatásból – a pályázati felhívás célkitűzésével összhangban – Szendrő város közigazgatási területén lévő illegális hulladéklerakók felszámolására kerül sor 4 helyszínen.
További részletek letölthetők *pdf


LAKOSSÁG TÁJÉKOZTATÁSA!!!
2021. november 23.

TÁJÉKOZTATÁS!
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának tájékoztatása alapján értesítjük a lakosságot, hogy az oltóbuszos oltakozási lehetőség csak későbbi időpontban várható.
A közeljövőben minden jelentkező helyben, a háziorvosnál fog beoltásra kerülni.
További lehetőség, hogy az oltási kampány keretében 2021. november 22-november 28-a között az oltóponton /Edelényi Kórház/ is fel lehet venni az oltást előzetes regisztráció nélkül.
Az oltópontokon öt féle vakcina áll rendelkezésre ebben az időszakban.
Szaniszló János polgármester


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ!!!
2021. november 10.

FELHÍVÁS!
A COVID-19 járvány gyors terjedése miatt az egészségügyi hatóság elegendő számú jelentkező esetén oltóbuszos oltakozás-i lehetőséget biztosít Szendrőben a 12 éven felüli lakosok számára!
Az oltáshoz internetes előregisztrálás nem szükséges, de jelentkezni
2021. november 22-ig
az alábbi telefonszámokon KELL:
EFI: 48/800-650, vagy 06/20-991-3476 vagy hivatalban a 48/560-506/119 melléken.
Személyesen jelentkezni munkaidőben - 8.00-16.00 –ig az EFI Irodában
Szendrő, Rákóczi u. 11. szám alatt lehet.

Szaniszló János polgármester


Meghívó
2021. november 19.

A jelenleg hatályos járványügyi intézkedések betartása érdekében az ülésen maszk használata kötelező.

A terem befogadóképességére tekintettel a hallgatóság részvétele védettségi igazolvány bemutatásához köthető és létszámkorlátos!

MEGHÍVÓ
Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. november 24. napján 15.00 órai kezdettel nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Kincsesház 3752 Szendrő, Kovács u. 2.
Napirend

1. 2022. évi belsőellenőrzési munkaterv elfogadása
Előterjesztő: Szaniszló János polgármester
2. A helyi építési szabályzatról szóló 12/2005.(Xl.30.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Szaniszló János polgármester
3. Deregulációs rendelet elfogadása
Előterjesztő: Szaniszló János polgármester
4. Beszámoló a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Szaniszló János polgármester
5. Tájékoztatás a folyamatban lévő pályázatokról
Előterjesztő: Szaniszló János polgármester
5.1. Tornacsarnok feltételes közbeszerzési eljárást lezáró döntés
5.2. Ipari park pályázat közbeszerző beszerzési eljárás megindítása
6. Szendrői GAMESZ vezetői álláspályázat kiírása
Előterjesztő: Szaniszló János polgármester
7. Indítványok, javaslatok.
Zárt ülés:
- Bursa Hungarica 2022. Ösztöndíjpályázatok elbírálása
- Köztemetés költségeinek megtérítése iránti határozat elleni fellebbezések elbírálása
- 64/2021.(V.03.) határozat felülvizsgálata
Szendrő, 2021. november 15.

Szaniszló János polgármester

Kapják:
1./ Képviselő-testület tagjai
2./ Nemzetiségi Önkormányzatok Elnökei
3./ Intézményvezetők
Meghívó letölthető pdf*


ÉLŐ ADVENTI KALENDÁRIUM
2021. november 18.


KARÁCSONYVÁRÓ
2021. november 17.


Lakossági tájékoztatás mezőgazdasági statisztikáról
2021. november 10.

Tisztelt Lakosság!
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) a Statek Kft. közreműködésével Szendrőben rendszeres mezőgazdasági összeírást hajt végre „Egyéni gazdaságok decemberi összeírása, 2021” elnevezéssel. Az adatfelvétel Országos Statisztikai Adatfelvételi Program (OSAP) szerinti nyilvántartási száma 2219.

Az adatfelvétel célja, hogy nyomon kövesse a mezőgazdaság szerkezetében bekövetkezett változásokat, illetve pontos és hiteles adatokkal szolgáljon a hazai gazdaságirányítás, az EU, továbbá a gazdálkodók számára.
A felvétel nem teljes körű, a minta kiválasztása matematikai-statisztikai módszerrel történt, a válaszadás azonban az adatfelvételre kijelöltek számára kötelező.
Az adatszolgáltatói terhek mérséklése céljából a 2020. évi Agrárcenzust követően a hivatal nagymértékben csökkentette az adatszolgáltatók számát, amit az adminisztratív adatforrások (pl. Magyar Államkincstár, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara ) információinak átvétele, illetve a kérdőíven előnyomtatva szereplő adminisztratív azonosítók ellenőrzése tesz lehetővé.
Valamennyi adatszolgáltatónk számára biztosítják az online önkitöltési lehetőséget 2021. november 15. és november 25. között, amely időszak alatt az adatszolgáltatók a számukra legalkalmasabb időben teljesíthetik adatszolgáltatási kötelezettségüket. Erről e-mailben vagy postai úton névre szóló tájékoztatást küldenek az érintetteknek. Az önkitöltéssel nem élőket összeírók keresik fel személyesen 2021. november 26. és december 15. között.
A felvétel során nyert információkat kizárólag statisztikai célra használják fel, azokat más szervek, személyek részére nem adják ki, az eredményeket összesítve közöljük a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvénynek, valamint az Európai Unió 2016/679. sz. Általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) megfelelően.
A felvétel részleteiről a www.ksh.hu/mezogazdasagi_osszeirasok oldal nyújt további tájékoztatást.


Pályázat
2021. november 10.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából Szendrő Város Önkormányzata 2.000.000 Forint támogatásban részesült a TTP-KP-1-2021/1-000173 azonosítószámú, „Szendrő és Torna testvér települések várfejlesztéseinek kölcsönös megismerése” című projektje kapcsán. A projekt keretein belül 4 program kerül lebonyolításra a szlovákiai Torna településsel együttműködésben.


Téli időjárással kapcsolatos lakossági tájékoztatók
2021. november 08.


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÁS
2021. november 05.

TÁJÉKOZTATÁS TŰZIFA TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális célú tüzelőanyag juttatásának helyi szabályairól szóló 12/2021.(X.27.) önkormányzati rendelete alapján 2021. november2. és december 3. között tűzifa támogatás igényelhető.

További részletek letölthetők *pdf

Kérelem szociális célú tűzifa támogatás igényléséhez *pdf


ÁLLÁSHIRDETÉS - ISKOLAŐR
2021. november 04.


TÁJÉKOZTATÁS
2021.október 18.

TÁJÉKOZTATÁS A VENDÉGLÁTÓ ÜZLETEK NTAK REGISZTRÁCIÓJÁRÓL

További részletek letölthetők *pdf


Bursa Hungarica Pályázat 2022
2020.október 15.

FELHÍVÁS*pdf

Szendrő Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2022. évre
a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

1. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció
szükséges, melynek elérése:https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem
regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be az
EPER-Bursa rendszerbe.
2. A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának
határideje:
2021. november 5.
További információ a Bursa Hungarica programról
a https://emet.gov.hu/onkormanyzatok-reszere-2022/ oldalon található.
A pályázati kiírás, valamint a pályázat önkormányzat által meghatározott kötelező
melléklete a www.szendro.hu honlapon érhető el.
NYILATKOZAT *PDF

NYILATKOZAT *DOC


MEGHÍVÓ
2021. október 11.


FELHÍVÁS
2021.október 11.


Legeltetési tilalom és ebzárlat
2021. szeptember 30.

Határozat

Galvács, Szendrő, Szuhogy települések közigazgatási területére 2021. október 4 és 2021. október 24 közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek el a következők szerint:

További részletek letölthetők *pdf


MEGHÍVÓ
2021. szeptember 28.

A KÉPRE KATTINTVA A MEGHVÓ NAGYOBBAN IS OLVASHATÓ!

HIRDETMÉNY
2021. szeptember 28.

A KÉPRE KATTINTVA A HIRDETMÉNY NAGYOBBAN IS OLVASHATÓ!

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2021. szeptember 24.


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2021. szeptember 24.


ÁLLÁSPÁLYÁZAT: intézményvezető
2021. szeptember 17.

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár (integrált kulturális intézmény) intézményvezetői munkakör beosztásának betöltésére.
További részletek letölhetők*pdf


Pályázati kiírás: GAMESZ IGAZGATÓ
2021. szeptember 13.

Szendrő Város Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére. További részletek letölhetők*pdf


MEGHÍVÓ
2021. szeptember 1.


KAB BUSZ SZENDRŐBEN
2021. szeptember 10.


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2021. szeptember 8.


ÁLLÁSPÁLYÁZAT: védőnő munkakör
2021. augusztus 26.

Szendrő Város Önkormányzat az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény alapján pályázatot hirdet I. Sz. Védőnői körzet védőnő munkakör betöltésére.

A egészségügyi szolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű egészségügyi szolgálati jogviszony CSED,GYED idejére, előreláthatólag 2023. 09. 14-ig
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő – heti 40 óra
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Rákóczi út 17.

További részletek letölhetők*pdf


KÖZLEMÉNY- Edelényi Napok rendezvénytartási engedélye
2021. augusztus 17.

Hadobás Pál Művelődési Központ, Könyvtár és Közérdekű Muzeális Kiállítóhely kérelmező rendezvénytartási engedélyezési ügyében hozott határozat közhírré tétele
További részletek letölthetők *pdf


Értesítés áramszolgáltatás szüneteltetéséről.
2021. augusztus 12.

Tisztelt Fogyasztónk!
Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy a biztonságosabb villamosenergia ellátás érdekében 2021. augusztus 27 nap 08.00 órától-15.00 óráig hálózatunkon felújítási, karbantartási munkát végzünk. A munkavégzés időtartama alatt, a villamosenergia szolgáltatást, az Önök vételezési helyén szüneteltetni fogjuk. További részletek letölthetők *pdf


AUTÓBUSZOS KIRÁNDULÁS
2021. augusztus 11.

A Szendrői Várbarátok Egyesülete 2021. augusztus 20-án (pénteken) autóbuszos kirándulást szervez a Pilisbe.
Részletek a mellékelt plakáton.
Várunk mindenkit szeretettel!


MEGHÍVÓ
2021. augusztus 03.


HIRDETMÉNYEK
2021. augusztus 9

MUNKAKÖZI TÁJÉKOZTATÁS
a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) módosításáról
További részletek letölhetők*pdf

SZENDRŐ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK IPARI PARK KIALAKÍTÁSA ÉS KÜLÖNLEGES MEZŐGAZDASÁGI TERÜLET KIJELÖLÉSE CÉLJÁBÓL SZÜKSÉGESSÉ VÁLÓ- MÓDOSÍTÁSÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ PARTNERSÉGI TÁJÉKOZTATÁSI DOKUMENTÁCIÓ
További részletek letölhetők*pdf


ÁLLÁSPÁLYÁZAT: intézményvezető
2021. augusztus 5.

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet
a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár (integrált kulturális intézmény) intézményvezetői munkakör
beosztásának betöltésére a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 39/2020 (X.30) EMMI rendelet 5. § alapján.
Az intézményvezető munkaviszonya és annak időtartama:
A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője a munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállaló, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.
A munkaviszony időtartama megegyezik a vezetői megbízás (vezetői munkakör) időtartamával.
Munkakör megnevezése: intézményvezető
További részletek letölhetők*pdf


TÁJÉKOZTATÁS
2021. augusztus 04.


TÁJÉKOZTATÓ
2021. július 15.

Szerződéses katonai szolgálat
Érdekelnek a kihívások? Alkalmasnak érzed magad ?
Jelentkezz szerződéses katonának!

A jelentkezés feltételei:
További részletek letölthetők *pdf


VÁROSNAPI PROGRAM 2021.JÚLIUS 2.-3.
2021. június 03.


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2021.június 21.

Kiértesítés ivóvíz vezeték karbantartásról. *pdf

Tisztelt Önkormányzat!

Értesítjük, hogy 2021. 06. 22.-n (Kedd) reggel 800 – 1400 közötti időszakban a Szendrő ivóvíz belső elosztóhálózat karbantartását végzünk, ezért a hálózaton nyomáscsökkenés, zavarosodás léphet fel.
Szíves megértésüket előre is köszönjük.
Üdvözlettel,

Bátyi Attila
művezető


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2021.június 09.

Tisztelt Lakosok!
Tisztelt Méhészek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Miskolc ütemtervének megfelelően vegyszeres gyomirtást végez az alábbiak szerint:
• Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban.
• A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
• A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
• Amennyiben napközben az időjárás nem engedi a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
• A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
• A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:
További részletek letölthetők*pdf


ELISMERÉSEK ADOMÁNYOZÁSA
2021. május 21.

A képekre kattintva a dokumentumok nagyobban is letölthetők!

HVB Határozata
2021.május 17.

A Szendrői Helyi Választási Bizottság 1/2021.(V.17.) határozata megüresedett képviselői mandátum kiadásáról.
További részletek letölthetők*pdf


KORMÁNYABLAK BUSZ SZENDRŐBE
2021. május 06.


LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
2021. április 20.

Értesítés áramszolgáltatás szüneteléséről TOVÁBBI RÉSZLETEK LETÖLTHETŐK *pdf

Értesítés áramszolgáltatás szüneteléséről TOVÁBBI RÉSZLETEK LETÖLTHETŐK *pdf


ÁLLÁSPÁLYÁZAT: háziorvos munkakör
2021.április 08.

Szendrő Város Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet I. Háziorvosi Rendelő háziorvos munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Rákóczi út 17.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Háziorvosi felnőtt körzet háziorvosi teendőinek ellátása, a háziorvosi ellátáshoz kapcsolódó központi ügyeletben való részvétel. Vállalkozási forma esetén szerződés megkötése.

További részletek letölhetők*pdf


STATISZTIKAI FELMÉRÉS
2021. április 08.


TÁJÉKOZTATÓ
2021. április 08.

Vegyszeres gyomirtás MÁV területeken, vasútvonal hálózatain
IDE KATTINTVA TOVÁBBI RÉSZLETEK LETÖLTHETŐK
*pdf

ÁLLÁSPÁLYÁZAT: GAMESZ IGAZGATÓ
2021. március 29.

Szendrő Város Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2021.05. 01. - 2026. 04. 30.-ig szól.
A munkavégzés helye:Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 6.

További részletek letölhetők*pdf


TÁJÉKOZTATÓ
2021. március 19.

Védőoltás igénylésének újabb formája!

A helyi lakosság egészségének védelme érdekében lehetőség nyílik a védőoltásra jelentkezni azoknak is, akik nem rendelkeznek digitális eszközökkel, vagy saját e-mail címmel, s nem tudtak regisztrálni a vakcinainfo.gov.hu honlapon keresztül.

A védőoltásra papír alapon regisztrálni a
„Regisztráció koronavírus elleni védőoltásra” nyomtatvány kitöltésének és a Vakcinainfó Magyar Államkincstár 1848 Budapest címre történő megküldésével is lehetséges.

A papír alapú nyomtatvány beszerezhető:
• az I-II Háziorvosi rendelőkben,
• a Szendrői Városi Szociális Szolgáltató Központban,
• a www. szendro.hu honlapról letölthető.

Regisztrációs papír Koronavírus elleni védőoltásra IDE KATTINTVA LETÖLTHETŐ *pdf

EBOLTÁS
2021. február 10.

A képekre kattintva a hirdetmények nagyobban is olvashatók!

ADOMÁNYGYŰJTÉS FELHÍVÁS
2021. március 04.

A képre kattintva a felhívás nagyobban is olvasható!
A KÉPEKRE KATTINTVA A KÉPEK NAGYOBBAN ISLETÖLTHETŐK!

Hirdetmény
2021. február 08.

EBÖSSZEÍRÁS 2021

Tisztelt Ebtartók, Kutyatulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel – három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
További részletek letölthetők *pdf
Ebösszeíró adatlap *pdf *word


"ÍGY LÁTOM ÉN SZENDRŐT" fotópályázat
2021. január 25.

A képekre kattintva a pályázatok nagyobban is olvashatók!

További hírek az achívumbanAdatkezelési Tájékoztató
IMPRESSZUM
© 2001-2022

SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Postai cím: 3752 Szendrő, Hősök tere út 1.
Telefon: 06-48-560-506
E-mail: titkarsag@szendro.hu