Szendrő Város honlapja - Görög Katolikus Egyház

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Egyházak / Görög Katolikus Egyház

Görögkatolikus Parókia
Cím: 3753 Abod, Kossuth u. 1.
Tel.: 48/461-213
Orosz Tóth György parókus

Az elmúlt évtizedekben a munkahely-kínálat és a jobb infrastruktúra miatt a környező településekőol sokan beköltöztek Szenőbe. Ennek köszönhetően a református és a római katolikus egyház mellett megjelent a városban a katolikus egyház egyik ága a görög katolikusok.

Kik vagyunk?
A keleti egyháznak, más néven az ortodoxiának a római katolikus egyházzal egyesült része - keletiek a pápa vezetése alatt. Hitünk megegyezik a római katolikusokéval - szertartásaink és egyházfegyelmünk különbözik. Magyarországon a Hajdúdorogi Egyházmegye mellett a Miskolci Apostoli Kormányzóság (az Eperjesi Egyházmegye Trianon után Magyarországon maradt része) foglalja magában a görög katolikusságot, mi szendrőiek az utóbbihoz tartozunk. Vezetőnk Dr. Keresztes Szilárd püspök, akivel 1998. június 28-án, kápolnánk szentelésén találkozhattak a szendőoiek.

Néhány szó egyházközségünkről

1998-ig a római katolikus templom adott otthont a görög katolikus híveknek. 1997-ben egyházunk a Rákóczi u. 18. szám alatti régi házat vette meg egy kápolna kialakításának a céljára. A ház kápolnává alakításában sok segítséget nyújtott a helyi Önkormányzat és a városban lakó vállalkozók.

Mi a célunk?

Ami minden keresztényé: Isten és az emberek szolgálata.

  • hogy a helyi görög katolikusok őseik módján élhessék meg hitüket,

  • hogy szép közösségi életünkkel másokat is az Evangélium világosságához vezessünk,

  • hogy ősi Liturgiánkkal és szokásainkkal új színt vigyünk a szendrői kereszténység életébe.

Mit értünk el?

  • Kápolnánk egyre szépül

  • Hála Istennek szertartásainkon a padok sokszor megtelnek hívekkel.


Istentiszteleti rendünk:

Minden vasár- és ünnepnap reggel 8.00 Szent Liturgia

Ünnepeink:

Január 1.

Jézus Krisztus körülmetélése, Nagy Szent Bazil atyánk ünnepe.

Január 6.

Jézus Krisztus megkeresztelése, Vízkereszt (vízszentelés)

Január 30.

Három szent főpap: Nagy Szent Bazil, Aranyszájú Szent János, Nazianzi Szent Gergely egyházatyák

Február 2.

Jézus találkozása Simeonnal, Gyertyaszentelő Boldogasszony

Március 25.

Szűz Mária örömhírvétele, Gyümölcsoltó Boldogasszony

Virágvasárnap

Jézus bevonulása Jeruzsálembe

Nagypéntek

Jézus kereszthalála

Húsvét vasárnap

Jézus Krisztus feltámadása

Április 23.

Szent György nagyvértanú

Áldozócsütörtök

Jézus mennybemenetele

Pünkösd vasárnap

A Szentlélek eljövetele

Pünkösd hétfő

A Szentháromság ünnepe

Június 24.

Keresztelő Szent János születése

Június 29.

Szent Péter és Pál főapostolok (Kápolnánk búcsúünnepe)

Július 20.

Szent Illés próféta

Augusztus 6.

Jézus Krisztus színeváltozása

Augusztus 15.

Szűz Mária elhunyta és mennybevitele, Nagyboldogasszony

Augusztus 20.

Szent István király

Augusztus 29.

Keresztelő Szent János fejvétele

Szeptember 8.

Szűz Mária születése, Kisboldogasszony

Szeptember 14.

A Szent Kereszt felmagasztalása

Október 1.

Szűz Mária oltalma

November 8.

Szent Mihály és Gábor főangyalok

November 21.

Szűz Mária bevezetése a templomba

December 6.

Szent Miklós püspök

December 8.

Szűz Mária szeplőtelen fogantatása

December 25.

Jézus Krisztus születése, Karácsony

December 26.

Szűz Mária istenanyasága

 Adatkezelési Tájékoztató
IMPRESSZUM
© 2001-2021

SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Postai cím: 3752 Szendrő, Hősök tere út 1.
Telefon: 06-48-560-506
E-mail: titkarsag@szendro.hu