Szendrő Város honlapja - GAMESZ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


Intézmények / Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

GAMESZ Megbízott igazgató: Kovácsné Sípos Tünde

Cím: 3752 Szendrő, Hősök tere 6. sz.
Telefon: 48-560-511; 560-512

E-mail címek:

 

gameszvez@szendro.hu

 

gamesz@szendro.hu

 

gameszpenzugy.vez@szendro.hu

 

gameszmusz.vez@szendro.hu

 

gameszpenzugy@szendro.hu

 

gameszpenztar@szendro.hu

 

gameszkeszlet@szendro.hu

 

gameszkonyveles@szendro.hu

 

gameszmuszak@szendro.hu

  K8914@koznet.hu

Alapítói információk

 • Alapító és felügyeleti szerve: Szendrő Város Önkormányzata

 • Fenntartója: Szendrő Város Önkormányzata

 • Jogállása: önálló jogi személy

 • Alapítási ideje: 1980. március 1.

 • Vezetője: az igazgató, akit Szendrő Város Önkormányzatának képviselő testülete nevez ki

  Tevékenységi kör

1. Kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége

a./ Gazdasági-gazdálkodási ágazat

 • növénytermesztés, kertészet
 • kisegítő mezőgazdasági ( park )
 • óvodai, intézményi étkeztetés
 • iskolai intézményi étkeztetés
 • munkahelyi vendéglátás
 • helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
 • városi - és kábeltelevíziós rendszer üzemeltetése
 • közhasznú dolgozók munkavégzése
 • zociális földprogram
 • polgári védelemi tevékenység
 • Önkormányzati intézmények műszaki, gazdasági ellátói
  • karbantartói, fenntartói tevékenysége,
  • kisegítő szolgáltatása.
 • város és községgazdálkodási szolgáltatás
 • piaci és vásári tevékenység
 • vízkárelhárítás
 • falugondnok
 • települési vízellátás
 • közvilágítási feladatok
 • települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
 • település tisztasági szolgáltatás
 • fürdők, strandok
 • köztemetők fenntartási feladatai
 • szennyvíz elvezetés és kezelés
 • költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége

b./ Egészségügyi ágazat

 • háziorvosi szolgálat ( I, II. körzet)
 • házi gyermekorvosi szolgálat
 • ügyeleti szolgálat
 • iskolai egészségügyi ellátás
 • fogorvosi szolgáltatás
 • egészségügyi ellátás egyéb feladatai
 • anya, gyermek - és csecsemővédelem
 • állategészségügyi tevékenység

c./ Szociális ágazat

 • házi segítségnyújtás
 • családsegítés
 • szociális étkeztetés
 • nappali szociális ellátás
 • bentlakásos szociális ellátás
 • rendszeres pénzbeli ellátások
 • eseti pénzbeni ellátások
 • gyermek és ifjúságvédelem feladatai

d./ Oktatási ágazat

 • óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
 • nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
 • napközi otthoni és tanulószobai ellátás

e./ Kulturális ágazat

 • költséghelyi bontásban:
  • művelődési központok, házak tevékenysége
  • közművelődési könyvtári tevékenység
  • múzeumi tevékenység
  • sportcélok és feladatok
  A GAMESZ szervezeti egységeinek feladatai

1./Gazdasági pénzügyi feladatokat ellátó részleg

1.1. Pénzügyi feladatok ellátása
1.2. Számviteli, könyvelési, vagyon - nyilvántartással kapcsolatos feladatok
1.3. Munkaügyi és bérügyi feladatok
1.4. Munkahelyi vendéglátás
1.5. Anyaggazdálkodási feladatok
1.6. Egyéb adminisztratív feladatok ellátása
1.7. Éves költségvetési terv elkészítése

2./ Műszaki szolgáltató feladatokat ellátó részleg

2.1. Fenntartási, felújítási feladatok:
2.2. Eszköz- és anyagbeszerzés
2.3. Gépjármű üzemeltetés
2.4. Energiagazdálkodás
2.5. Kommunális létesítmények fenntartása, kommunális tevékenység végzése
2.6. Munkavédelmi-tűzvédelmi feladatokAdatkezelési Tájékoztató
IMPRESSZUM
© 2001-2022

SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Postai cím: 3752 Szendrő, Hősök tere út 1.
Telefon: 06-48-560-506
E-mail: titkarsag@szendro.hu