Szendrő Város honlapja - Borsod Abaúj Zemplén megyeHULLADÉKNAPTÁR 2021 *pdf 2022 *jpg
2022. évi társasházi sormunka tájékoztató *pdf

Hirdetményi közlés
2022. szeptember 22.

Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője előtt indult állatvédelmi hatósági ügyben hozott SZE/3748-2/2022 ügyszámú értesítés és SZE/3748-3/2022 ügyszámú végzés hirdetményi úton történő közlését rendelem el az alábbiak szerint: További részletek letölthetők *pdf


Felhívás/Barnakőszén igény felmérés
2022. szeptember 21.

Felhívás/Lakossági tűzifa
2022. szeptember 21.

A képre kattintva a felhívás nagyobban is letölthető!

Lakossági Tájékoztató Pályázat
2022. szeptember 20.

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete sikeres pályázatot nyújtott be a TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések c. pályázati felhívásra.
A kedvezményezett neve: Szendrő Város Önkormányzata
A fejlesztés címe: Integrált vízgazdálkodási beavatkozások Szendrő város északkeleti és központi településrészeiben

Letöthető anyagok: Tájékoztató


Szendrő Város Önkormányzatának Képviselőtestülete sikeres pályázatot nyújtott be a TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések c. pályázati felhívásra.
A kedvezményezett neve: Szendrő Község Önkormányzata
A fejlesztés címe: Komplex közösségi, kulturális fejlesztés Szendrő Szabadidőparkjában

Letöthető anyagok: Tájékoztató


Többgenerációs családi házban élő családok rezsicsökkentésével kapcsolatos tájékoztatás
2022. szeptember 13.

Tisztelt Lakosok!
Tisztelt Ingatlanhasználók!

Az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásárról szóló 259/2022. (VII.21.) Korm. rendelet megteremtette annak a lehetőségét, hogy többgenerációs családi házban élő családok is rezsicsökkentett áron kapjanak gázt. A kedvezmény igénybe vételéhez a feltételeknek való megfelelőséget igazoló, jegyző által kiállított hatósági bizonyítványt szükséges az egyetemes szolgáltató részére benyújtani. A hatósági bizonyítvány benyújtása minden esetben a lakossági felhasználó feladata. További részletek a tájékoztatóban docx

Letölthető dokumentum: hatósagi-bizonyitvány-kérelem több generáció.docx
Szendrői-közös-önkormányzati-hivatal-rezsikedvezmény-igénybevétele-családi-fogyasztói-közösség-tagjai-számára.docx


Felhívás
2022. szeptember 9.

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a jelen levél mellékletét képező Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.
További részletek a tájékoztatóban

Letölthető dokumentumok: Önkormányzati Tájékoztató, Hirdetmény 2022. I. ütem


Pályázati kiírás: GAMESZ IGAZGATÓ
2022. szeptember 05.

Szendrő Város Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022.12.01. - 2027.11.30.-ig szól.
A munkavégzés helye:
Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 6.
További részletek letölhetők*pdf


MEGHÍVÓ
2022. augusztua 11.


MEGHÍVÓ
2022. augusztua 16.


Tájékoztatás!
2022. augusztus 09.

Tájékoztatás szálláshely-minősítés intézményéről

További részletek letölhetők*pdf

Egészségügy költözése!
2022. július 28.

Tájékoztató!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2022. augusztus 01-jétől az I. Háziorvosi Rendelő, a Védőnői Szolgálat és az Ügyelet épülete felújítása (ablak-, tetőcsere) megkezdődik.

A felújítás idejére :
• az I Háziorvosi Rendelő a II. Háziorvosi Rendelőbe( (Tel:48/560-568)
• a Védőnői Szolgálat az új Ügyeleti épületbe a Rákóczi út 10. szám alá költözik.

A Központi Orvosi Ügyelet továbbra is a régi helyén üzemel.

Szaniszló János
polgármester


FELHÍVÁS
2022. július 19.

A KÉPRE KATTINTVA A FELHÍVÁS NAGYOBBAN IS OLVASHATÓ!

Lakossági tájékoztató!
2022. július 15.

GAMESZ DÍJAK

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő- testületének 89/2022.(VI.29.) határozata.
A szendrői GAMESZ feladatellátáshoz kapcsolódó díjak
/részletek letölthetők *pdf

KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJAK

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő- testületének 90/2022.(VI.29.) határozata.
Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár feladatellátásához kapcsolódó díjak
/részletek letölthetők *pdf

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 18/2017 (X.26..) önkormányzati rendelet módosításáról/részletek letölthetők *pdf

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2020. (III.13.) rendelet módosításáról /részletek letölthetők *pdf

Lakossági tájékoztató!
2022. július 14.

Tisztelt Lakosok!
Tisztelt Méhészek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Miskolc ütemtervének megfelelően vegyszeres gyomirtást végez az alábbiak szerint:
• Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban.
• A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
• A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
• Amennyiben napközben az időjárás nem engedi a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
• A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
• A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:
AGIL 100 EC hatóanyaga: 100g/l propoquizafop, kijuttatott dózis: 2l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő o nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.
AMEGA UP/CLINIC UP/GLADIATOR FORTE/MARS 480 SL hatóanyaga 360 g glifozát, kijuttatott dózis: 5-7 1/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, gyakorlatilag nem veszélyes, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre közepesen veszélyes.
CHIKARA 25 WP / KATANA hatóanyaga: 250 g/l flazaszulfurin, kijuttatott dózis: 0,2 kg/ha, munkaügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
COLOMBUS EC/MAGELL Hatóanyaga 80 g/l klopiralid 2,5 g/1 floraszulam 144 g/l fluroxipirimeptil, kijuttatott dózis: 5,5 g/l floraszulam + 144 g/l fluroxipir-meptil + 80 g/l klopiralid, kijuttatott dózis: 2 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
DEZORMON hatóanyaga 600g/1 2,4-D, kijutatott dózis 21/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
DROPMAX hatóanyaga: 27 g/l sztirol-akrilát kopolimer, 15,6 g/l trisziloxan, 7,5% propilénglikol, kijuttatott dózis: 03 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre nem veszélyes.
MEZZO 75 DF hatóanyaga: 200 g/kg metszulfuron-metil, dózis 0,1 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
PLEDGE 50 WP hatóanyaga: 500 g/l flumioxazin, kijuttatott dózis: 1,5 kg/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
SUCCESSOR TX 300g/l petoxamid +187,7g/l terbuti1azin, kijuttatott dózis: 4 l/ha, munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap, méhekre nem veszélyes, vízi szervezetekre kifejezetten veszélyes.
A kezelt területen legeltetni, ill. onnan származó takarmánnyal 14 napon belül etetni tilos!
Szendrő, 2022. július 14.

Szendrő Város Önkormányzata
További részletek letölhetők*pdf


KÖNYVTÁR NYÁRI NYITVATARTÁS!
2022. június 28.


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!*pdf
2022. június 20.

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Tisztelt Ingatlanhasználó!

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról és a helyi környezetvédelemről szóló 15/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) értelmében az ingatlanok zöld területeinek tisztántartásáról, az ingatlan rendezett állapotban tartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni oly módok, hogy az gazmentes és esztétikus állapotban tartott legyen.

A tisztántartási kötelezettség kiterjed a járdaszegély vagy ingatlan határvonala és a csapadékelvezető árok, ennek hiányában az úttest széle közötti zöldterület megfelelő gondozására. Füvesítés esetén a fű szálmagassága a 15 cm-t nem haladhatja meg.

A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek szükség szerinti tisztántartása az ingatlan előtti szakaszra kiterjedően az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelezettsége.

Rendelet alapján amennyiben az ingatlan tulajdonosa kötelezettségének önként nem tesz eleget, úgy az önkormányzat a tulajdonos költségére annak kényszerkaszálását elvégezteti és ennek díja közadók módjára behajtható.

Fentiekre tekintettel kérem T. Ingatlanhasználókat, hogy az ingatlanuk előtti zöldterületek, árkok, átereszek rendezett, esztétikus állapotban tartásáról gondoskodni szíveskedjenek.
Szendrő, 2022. június 20.
Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal


Pályázati kiírás: IGAZGATÓ
2022. június 17.

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár (integrált kulturális intézmény) igazgatói munkakör beosztásának betöltésére

További részletek letölhetők*pdf


MEGHÍVÓ!
2022. június 10.

A képekre kattintva a képek nagyobban is letölthetők!

TÁJÉKOZTATÓ
2022. június 09.

A képekre kattintva a tájékoztatók nagyobban is olvashatók!

Pályázati kiírás: GAMESZ IGAZGATÓ
2022. június 08.

Szendrő Város Önkormányzat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Igazgató (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2022.08.01. - 2027.07.31.-ig szól.
A munkavégzés helye: Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 6
További részletek letölhetők*pdf


HIRDETMÉNYEK!
2022.május 24.

Értesítés áramszolgáltatás szüneteltetéséről.
A képre kattintva a hirdetmény nagyobban is olvasható!
Vágányzári tájékoztató
A képekre kattintva a hirdetmény nagyobban is olvasható!

Szendrő Város Önkormányzatának képviselő- testülete 2022. május 25 napján 14 órai kezdettel nyilvános ülést tart melyre tisztelettel meghívom
Meghívó letölthető pdf*
Szendrő Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2022. május 25 napján 16 00 órai kezdettel Közmeghallgatást tart, melyre tisztelettel meghívom
Meghívó letölthető pdf*


Tisztelt Képviselő testület!
Tisztelt Lakosság!
Szendrő várossá nyílvánításának alkalmából Szendrő Város Önkormányzat képviselő-testületének hatáskörében eljárva, Szendrő város polgármestere javaslatokat vár a 2022. évben adományozható városi kitüntetésekre.
További részletek letölthetők *pdf1 *pdf2

TÁJÉKOZTATÓ
2022.április 21.

Kérelem Törvényes képviseleti jogosultság EESZT-ben rögzítésére eRecept kiváltására és EESZT Lakossági Portál funkciók elérésére./Letölthető *pdf
Képviseleti jogosultságok EESZT-ben történő rögzítése/Letölthető *pdf

Meghatalmazás harmadik fél eljárására EESZT.Letölthető *pdf

EESZT képviseleti jogosultság összefoglaló.Letölthető *pdf


HVI KÖZLEMÉNY

A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal választással kapcsolatos adatkezelési tájékoztatója
Adatkezelő/adatfeldolgozó neve: Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal
Címe (hivatalos levelezési cím): 3752 Szendrő, Hősök tere 1.
E-mail cím: jegyzo@szendro.hu
Honlapjának elérhetősége: www.szendro.hu
Telefonszáma: +36 48 560506
Adószáma: 15809410-1-05
Cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 809418
Képviselője neve: Dr. Istenes Ibolya
Adatvédelmi felelős neve: dr. Neuwirth Barbara
Adatvédelmi felelős elérhetősége: dr.neuwirth.barbara@gdpreg.hu
Adatkezelési tájékoztató elérhetősége: Szavazóköri helyiségek
További részletek letölthetők *pdf

TÁJÉKOZTATÁS
A 2022. ÁPRILIS 3. NAPJÁRA KITŰZÖTT
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVÁLASZTÁS ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁSSAL
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓKRÓL
Szavazás időpontja: 2022. április 3-án (vasárnap) reggel 6.00 és este 19.00 óra között.

A Helyi Választási Iroda Vezetőjének közleménye
a 2022. április 3. napjára kitűzött országgyűlési képviselőválasztás és népszavazás
szendrői szavazóköreiről /Letölthető *pdf

MEGHÍVÓ!
2022. március 29.


Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés!
2022. március 28.

Áprilisban indul a házhoz menő zöldhulladék gyűjtés

További részletek letölthetők *pdf


TÁJÉKOZTATÓ:Legeltetési tilalom és ebzárlat!
2022. március 25.

HATÁROZAT
Galvács, Szendrő, Szuhogy települések közigazgatási területére 2022. március 28. és 2022. április
17. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot rendelek
el a következők szerint:
További részletek letölthetők *pdf


TÁJÉKOZTATÁS
2022. március 23.

Tisztelt Lakosok!
Tisztelt Méhészek!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÁV Zrt. Területi Igazgatóság Miskolc ütemtervének megfelelően vegyszeres gyomirtást végez az alábbiak szerint:
• Az állomások, megállóhelyek és vonalszakaszok területeit a mellékelt ütemtervben megadott időpontokban.
• A vonat tervezett indulása 5.30 óra, befejezése a napi program teljesítése.
• A vegyszeres gyomirtó szerelvény operatív menetrendje és az Unimogok útvonalterve az időjárás, vagy forgalmi okokból módosulhat (1-4 nap eltolódás lehet)
• Amennyiben napközben az időjárás nem engedi a munkavégzést, úgy a programot éjszaka is végzik.
• A gyomirtásra használt vegyszerek munkaegészségügyi várakozási ideje 0 munkanap, ezért a vegyszer felszáradása után a permetezett területeken munka végezhető.
• A gyomirtáshoz használt vegyszerkeverékek az alábbi vegyszerek különböző összeállításával készülnek:
További részletek letölthetők *pdf


PÁLYÁZATOK
2022.március 23.

Pályázati felhívás üzlethelyiség bérbeadására

Tárgy: A Szendrő belterület 160 helyrajzi szám alatti - 3752 Szendrő Hősök tere 9-11. „Kereskedők és vállalkozók háza” épületében található üzlethelyiség bérbeadására.
Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szendrő Város Önkormányzat tulajdonát képező, pályázati forrás felhasználásával kialakított „Kereskedők és vállalkozók háza” ingatlanban található üzlethelyiséget bérbe kívánja adni. Az eredményes pályáztatási
További részletek letölthetők *pdf

Pályázati felhívás étterem bérbeadására

Tárgy: A Szendrő belterület 160 helyrajzi szám alatti - 3752 Szendrő Hősök tere 9-11. „Kereskedők és vállalkozók háza” épületében található étterem bérbeadására.

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szendrő Város Önkormányzat tulajdonát képező, pályázati forrás felhasználásával kialakított „Kereskedők és vállalkozók háza” ingatlanban található üzlethelyiséget és a hozzá tartozó kerthelyiséget vendéglátási tevékenység folytatása céljára bérbe kívánja adni. Az eredményes pályáztatási eljárást követően minimum öt (5) éves időtartamra szóló bérleti szerződés kerül megkötésre. További részletek letölthetők *pdf


TÁJÉKOZTATÁS
2022. március 04.

Tisztelt Meghívottak!

Tájékoztatom Önöket, hogy Riz Gábor képviselő úr parlamenti elfoglaltsága miatt a Szendrői Központi Orvosi Ügyelet új épület átadásának időpontja 2022. március 11. (péntek) 16.00 órára módosul.

Megértésüket köszönjük, megjelenésére számítunk!
Tisztelettel:

dr. Istenes Ibolya jegyző
Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal


MEGHÍVÓ/ FELHÍVÁS!
2022. március 02.

 


FELHÍVÁS ADOMÁNYOZÁSRA!
2022.február 28.

 


Pályázati kiírás: GAMESZ IGAZGATÓ
2022. február 24.

Szendrő Város Önkormányzat Képviselőtestülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet Intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozott időre, 2022. június 1. naptól - 2027. május 31-ig szól.
A munkavégzés helye:Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3752 Szendrő, Hősök tere 6.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
További részletek letölhetők*pdf


EBOLTÁS 2022 SZENDRŐ
2022. február 17.


Pályázati kiírás: IGAZGATÓ
2022. január 28.

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár (integrált kulturális intézmény) igazgatói munkakör beosztásának betöltésére
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a 39/2020 (X.30) EMMI rendelet 5. § alapján.
Az intézményvezető munkaviszonya és annak időtartama:
A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár intézményvezetője a munka törvénykönyve szerinti vezető állású munkavállaló, így foglalkoztatására a vezető állású munkavállalóra vonatkozó, a vezetői megbízás időtartamára szóló munkaszerződés megkötésével kerül sor.
A munkaviszony időtartama megegyezik a vezetői megbízás (vezetői munkakör) időtartamával.
Munkakör megnevezése: intézményvezető
További részletek letölhetők*pdf


TÁJÉKOZTATÁS
2022. január 20.

 


TÁJÉKOZTATÁS
2022. január 14.


TÁJÉKOZTATÁS
2022. január 10.

Tájékoztatás a földforgalmi szerződések közzétételére vonatkozó jogszabályváltozásról.

További részletek letölthetők *pdf


TŰZIFA HIRDETMÉNY
2022. január 04.

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a szociális célú tűzifa iránti kérelmek elbírálása megtörtént.
Az alábbiakban felsorolt ingatlanok részesülnek 1,024 erdei m3 tűzifában:

További részletek letölthetők *pdf


További hírek az achívumbanAdatkezelési Tájékoztató
IMPRESSZUM
© 2001-2022

SZENDRŐI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Postai cím: 3752 Szendrő, Hősök tere út 1.
Telefon: 06-48-560-506
E-mail: titkarsag@szendro.hu