PályázatokPályázatok
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

Alapítói információk

Alapító és felügyeleti szerve: Szendrő Város Önkormányzata
Fenntartója: Szendrő Város Önkormányzata
Jogállása: önálló jogi személy
Alapítási ideje: 1980. március 1.
Vezetője: az igazgató, akit Szendrő Város Önkormányzatának képviselő testülete nevez ki

Igazgató: Gajdos István

Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

1./ Kötelező feladatként ellátandó alaptevékenysége

a./ Gazdasági-gazdálkodási ágazat

 • növénytermesztés, kertészet
 • kisegítő mezőgazdasági (park )
 • óvodai, intézményi étkeztetés
 • iskolai intézményi étkeztetés
 • munkahelyi vendéglátás
 • helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
 • városi – és kábeltelevíziós rendszer üzemeltetése
  közhasznú dolgozók munkavégzése
 • szociális földprogram
 • polgári védelmi tevékenység
  önkormányzati intézmények műszaki, gazdasági ellátói, karbantartói, fenntartói tevékenysége, kisegítő szolgáltatása
 • város és községgazdálkodási szolgáltatás
 • piaci és vásári tevékenység
 • vízkárelhárítás
 • falugondnok
 • települési vízellátás
 • közvilágítási feladatok
 • települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
 • település tisztasági szolgáltatás
 • fürdők, strandok
 • köztemetők fenntartási feladatai
 • szennyvíz elvezetés és kezelés
 • költségvetési szervek vállalkozási tevékenysége

b./ Egészségügyi ágazat

 • háziorvosi szolgálat (I, II. körzet)
 • házi gyermekorvosi szolgálat
 • ügyeleti szolgálat
 • iskolai egészségügyi ellátás
 • fogorvosi szolgáltatás
 • egészségügyi ellátás egyéb feladatai
 • anya, gyermek – és csecsemővédelem
 • állategészségügyi tevékenység

c./ Szociális ágazat

 • házi segítségnyújtás
 • családsegítés
 • szociális étkeztetés
 • nappali szociális ellátás
 • bentlakásos szociális ellátás
 • rendszeres pénzbeli ellátások
 • eseti pénzbeni ellátások
 • gyermek és ifjúságvédelem feladatai

d./ Oktatási ágazat

 • óvodai nevelés, iskolai életmódra felkészítés
 • nappali rendszerű általános műveltséget megalapozó iskolai oktatás
 • napközi otthoni és tanulószobai ellátás

e./ Kulturális ágazat

költséghelyi bontásban:

 • művelődési központok, házak tevékenysége
 • közművelődési könyvtári tevékenység
 • múzeumi tevékenység
 • sportcélok és feladatok

1./ Gazdasági pénzügyi feladatokat ellátó részleg

1.1. Pénzügyi feladatok ellátása
1.2. Számviteli, könyvelési, vagyon – nyilvántartással kapcsolatos feladatok
1.3. Munkaügyi és bérügyi feladatok
1.4. Munkahelyi vendéglátás
1.5. Anyaggazdálkodási feladatok
1.6. Egyéb adminisztratív feladatok ellátása
1.7. Éves költségvetési terv elkészítése

2./ Műszaki szolgáltató feladatokat ellátó részleg

2.1. Fenntartási, felújítási feladatok:
2.2. Eszköz- és anyagbeszerzés
2.3. Gépjármű üzemeltetés
2.4. Energiagazdálkodás
2.5. Kommunális létesítmények fenntartása, kommunális tevékenység végzése
2.6. Munkavédelmi-tűzvédelmi feladatok

GAMESZ

Szendrői Gazdasági Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet
Cím: 3752 Szendrő, Hősök tere 6. sz.
Telefon: 48-560-511; 560-512

E-mail címek

gameszvez@szendro.hu
gamesz@szendro.hu
gameszpenzugy.vez@szendro.hu
gameszmusz.vez@szendro.hu
gameszpenzugy@szendro.hu
gameszpenztar@szendro.hu
gameszkeszlet@szendro.hu
gameszkonyveles@szendro.hu
gameszmuszak@szendro.hu
K8914@koznet.hu