PályázatokPályázatok
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Közös Hivatal

Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szuhogy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Galvács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§-ban foglalt felhatalmazással élve igazgatási feladataik ellátására Közös Önkormányzati Hivatalt alakítottak és tartanak fenn 2013. január 1. napjától.

Elérhetőségek
Polgármester Szaniszló János 48-560-506/125. mell polgarmester@szendro.hu
Alpolgármester Hudák József 48-560-506 titkarsag@szendro.hu
Jegyző Dr. Istenes Ibolya 48-560-506/113. mell jegyzo@szendro.hu
Aljegyző Kenézné Fóris Hilda 48-461-582 aljegyzo@szendro.hu

A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatalt a jegyző vezeti.

A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal Szuhogy községben állandó jelleggel kirendeltséget működtet a Szuhogy települést érintő, a Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában meghatározott hatósági, önkormányzati és pénzügyek helyben történő intézése céljából.

Szervezési és Titkársági Iroda
Ügyintézők Mellék
Humánszolgáltatás Giákné Szarvas Andrea 110
Közfoglalkoztatás, ügyelet számfejtés Keresztesiné Temesvári Éva 119
Gazdik-Kövesdi Henrietta 119
Testületi-titkársági feladatok, anyakönyvvezető Becző Rita 115
Hatósági Iroda
Ügyintézők Mellék
Irodavezető dr. Perván Gábor 111
Gyermekvédelmi-, gyámügyi feladatok, rendkívüli települési támogatás Molnárné Szkiba Éva 122
Varga Sándorné
Hirdetmény, települési támogatás, szociális tüzelőanyag támogatás, lefoglalt ingatlanok kezelése, ASP szakrendszer Icsó Ivett 114
Pénzügyi Iroda
Ügyintézők Mellék
Irodavezető Nemesné Fóris Ildikó 126
Könyvelés Pál Györgyné 127
Pénztár, könyvelés Majorosné Haraszti Cecília 128
Könyvelés Krokavecz Istvánné 130
Eszköznyilvántartás leltár Slezsák Andrea 108
Helyi adó, hagyaték Morvai Csabáné 108

Szendrő Város Önkormányzata

Székhely: 3752 Szendrő, Hősök tere 1.
Postai cím: 3752 Szendrő, Hősök tere 1.
Telefonszám: 48-560-506
Telefaxszám: 48-560-508
E-mail: titkarsag@szendro.hu

Ügyfélfogadás:
Hétfő 13.00-15.30
Szerda 08.00-12.00; 12.30-15.30
Péntek 08.00-12.30
Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.

Szuhogy Község Önkormányzata

Székhely: 3734 Szuhogy, József Attila utca 52.
Telefonszám: 48-461-582
Telefaxszám: 48-461-582
Mobil telefonszám: 70-382-9192
Email: polgarmester@szuhogy.hu
Email: jegyzo@szuhogy.hu