PályázatokPályázatok
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ökumenikus Segélyszervezet

Szociális és Fejlesztő Központ – Biztos Kezdet Gyerekház

Intézményvezető: Béresné Viszoczky Zsuzsanna
Székhely: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Cím: 1116, Budapest, Tomaj u. 4.
Telefon: +36-1-2085584
E-mail: szendro@segelyszervezet.hu
Telephely: Szociális és Fejlesztő Központ
Cím: 3752, Szendrő, Rákóczi út 4.
Telefonszám: 48/820-174

Intézményről

Alapító és felügyeleti szerve: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Fenntartója: Magyar Ökumenikus Segélyszervezet
Jogállása: közhasznú
Alapítási ideje: 1991.
Vezetője: Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója

2013. november 27-én átadták az Ökumenikus Segélyszervezet új, szendrői Szociális és Fejlesztő Központját.

Az Ökumenikus Segélyszervezet a 2010. évi árvízi segélyezés kapcsán került kapcsolatba Szendrővel és vonzáskörzetével. A Segélyszervezet a katasztrófa utáni újjáépítésen túl olyan többlépcsős felzárkózást elősegítő program megvalósításán dolgozik a térségben, mely valós esélyt jelenthet a leszakadó társadalmi rétegeknek a szegénységből való kitörésre. E felzárkózási program részeként valósult meg az átadott Szociális és Fejlesztő Központ.

Az intézménykomplexum főépülete az infrastrukturális fejlesztést lehetővé tevő ÉMOP_3.3.1-11-2011-0027 azonosítószámú projekt keretében újult meg, mely forrás lehetővé teszi egyúttal a település munkanélküli lakosainak munkaerő-piaci kompetencia-, és készségfejlesztését is. Az épületben kapott helyet az Edelényi Kistérség Többcélú Társulása az Ökumenikus Segélyszervezettel konzorciumban megvalósított TÁMOP-5.2.3.A-12/1-2012-0012 azonosítószámú „Komplex program megvalósítása a gyermekszegénység ellen az Edelényi Kistérségben” című projekt keretében létrehozott Biztos Kezdet Gyerekház is. Az épületkomplexumnak egyedülálló módon része egy árvízi logisztikai központ is, melyet a Segélyszervezet a 2010-es árvízi tapasztalatok alapján, a Provident Pénzügyi Zrt. támogatásával épített fel. A beruházásnak köszönhetően a központ egy esetleges jövőbeni árvíz/belvíz esetén alkalmas lesz a szükséges felszerelések tároló, elosztó helyszíneként működni.

A Biztos Kezdet Gyerekház délelőtt fél 9-től délután fél 1-ig várja a családokat, 0-5 éves korú gyermekeikkel Szendrő Városából, valamint a környező településekről. A Gyerekházban a komplex gyerekfejlesztés célja az óvodára-, iskolára való felkészítés, a beiskolázási mutatók javítása, az iskolai lemorzsolódás csökkentése, valamint a közösségi életben való részvétel ösztönzése. A program átfogó célja a gyerekek fejlesztésén keresztül a hátrányos helyzetű családok deprivációs ciklusának megtörése. A Gyerekházban közösségi programokat szervezünk (Farsang, Húsvéti játszóház, Karácsonyi ünnepség, Mikulás várás, Gyermeknap, stb.), szülői fórumokat, beszélgető köröket tartunk, ahol a szülőket érintő témákat vetjük fel és beszéljük meg. A hozzánk járó gyerekekkel verseket, dalokat tanulunk, ölbéli játékokat, ringatókat játszunk. Külön odafigyelünk az egyéni- és csoportos játékos fejlesztésre. Kreatív foglalkozásokat tartunk, ahol a gyerekek és a szülők is gyönyörű alkotásokat készítenek, melyeket hazavihetnek. A hozzánk betérő családok színvonalas programokkal találkozhatnak.

A „Legyen Jobb a Gyermekeknek” Nemzeti Stratégiával összhangban kitűzött célja az eltérő élethelyzetből induló gyermekek számára a képességeik kibontakoztatása, az esetleges problémák lehető legkorábban történő felismerésére, a korai, célzott képesség-fejlesztése, a hátrányos helyzetből fakadó fejlődésbeli elmaradás elkerülése, a hátrányok mérséklése, a kirekesztődés megelőzése.

Az infrastruktúra kialakítását követően az intézmény működtetéséhez szükséges háttérmunka már 2013. év szeptemberében megkezdődött, 2013. novemberétől pedig teljes gyermeklétszámmal működik. A Biztos Kezdet Gyerekház most indított rendszeres szolgáltatásai az első adatok alapján hatékonyan biztosítják a hátrányos helyzetű családokban élő gyermekek fejlesztését. Szemléletformáló hatással is támogatja a szülőket, továbbá a gyermekekkel kapcsolatba kerülő szakemberek folyamatos kompetenciafejlesztését is elősegíti.