PályázatokPályázatok
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Felhívás a vízelvezető árkok, átereszek tisztítására, karbantartására

Az elmúlt évek során megváltozott időjárási körülmények egyre inkább ráirányítják a figyelmet a megelőzés fontosságára. A heves esőzések által okozott károk elkerülhetők vagy jelentősen mérsékelhetők, ha a vízelvezető rendszerek folyamatos karbantartása megtörténik.

Az ingatlanokkal határos árkok karbantartása, a vízelvezetés akadálytalan biztosítása lakossági kötelezettség.

A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

A köztisztasági rendelet értelmében az ingatlanok zöld területeinek tisztántartásáról, az ingatlan rendezett állapotban tartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni oly módok, hogy az gazmentes és esztétikus állapotban tartott legyen. A tisztántartási kötelezettség kiterjed a járdaszegély vagy ingatlan határvonala és a csapadékelvezető árok megfelelő gondozására, hulladéktól való mentesen tartására is.

Szendrő Város önkormányzat Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról és a helyi környezetvédelemről szóló 15/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete értelmében felhívjuk a város lakóinak figyelmét, hogy az ingatlanokkal határos vízelvezető árkok, átereszek karbantartásáról, rendszeres tisztításról a vízelvezetés biztosítása érdekében gondoskodni szíveskedjenek!

Kérem Tisztelt Lakosságot, hogy mind a magán-, mind a közvagyon megóvása érdekében az országos és helyi rendeletben leírtaknak szíveskedjenek eleget tenni.

Együttműködésüket és segítő munkájukat előre is köszönjük.

Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal