PályázatokPályázatok
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Helyi Választási Iroda vezetője köszönőlevél

Tisztelt Választási Bizottsági Tagok!

A Helyi Választási Iroda vezetőjeként szeretném megköszönni, valamint a Nemzeti és Területi Választási Iroda köszönetét tolmácsolni a 2024. június 9. napjára kitűzött általános választások törvényes lebonyolítása érdekében végzett áldozatos, kitartó és következetes munkájukat!

Köszönöm, hogy felkészültségükkel, szakmai hozzáértésükkel és tudásukkal segítették a Választási Irodák munkáját, óvták a választások törvényes lebonyolítását.

Tisztelt Delegált Tagok!

A felkészítő oktatáson elhangzott, hogy a választási bizottságok a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, melynek elsődleges feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.

Köszönöm minden olyan delegáltnak, aki ezt megértette és vállalt feladatát pártatlanul, a Szavazatszámláló Bizottság elnökének iránymutatását szem előtt tartva, a választás tisztaságát megőrizve látta el!

Köszönöm a városi intézmények vezetőinek, dolgozóinak segítő közreműködését és együttműködését, a választás sikeres lebonyolítása érdekében végzett minden munkáját –. legyen az fűnyírás, parkosítás, takarítás, szavazófülke állítás, szavazóurna szállítás, szendvicskészítés, ebéd főzés.

Köszönöm az Edelényi Rendőrkapitányság és a Szendrői Rendőrőrs vezetőinek és dolgozóinak a szavazókörök és a Helyi Választási Iroda őrzését, a rend fenntartásáért végzett munkájukat!

dr. Istenes Ibolya
HVI vezető