PályázatokPályázatok
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek értékesítése

Tájékoztatom, hogy a Magyar Állam, mint tulajdonos nevében és képviseletében eljáró Nemzeti Földügyi Központ (NFK, Szervezet) a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (Nfatv.) 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján a jelen levél mellékletét képező Hirdetményben megjelölt, Nemzeti Földalapba tartozó, 10 ha térmértéket meg nem haladó nagyságú földrészleteket nyilvános pályáztatás, illetve árverés mellőzésével értékesíteni kívánja.

További részletek a tájékoztatóban

Letölthető dokumentumok:

Önkormányzati Tájékoztató
Hirdetmény 2022. I. ütem