PályázatokPályázatok
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Partnerségi tájékoztatás hirdetmény

Munkaközi tájékoztatás a településrendezési eszközök (településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és szabályozási terv) módosításáról.

Ezúton tájékoztatom, a Tisztelt Lakosságot, civil szervezeteket és gazdálkodó szervezeteket, hogy Szendrő Város Önkormányzata a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően a hatályos településrendezési eszközök felülvizsgálatát határozta el.

Annak érdekében, hogy az épített környezet alakítása és védelme során a közérdekű intézkedéseket és döntéseket megelőzően, illetőleg azok végrehajtása során biztosítani tudjuk a nyilvánosságot és a közösségi ellenőrzés lehetőségét a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (X18) Korm. Rendelet (a továbbiakban Korm. Rendelet) valamint Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 10/2017. (V.26.) sz. önkormányzati rendelete alapján Szendrő Város Önkormányzata a véleményezési dokumentációt partnerségi egyeztetésre bocsátja.

Tájékoztatjuk, a Tisztelt Partnereket, hogy a dokumentáció elektronikusan a www.szendro.hu honlapon valamint az alábbi linken elérhető:
https://drive.google.com/drive/folders/1X-GNwmst9KfpLbHeWpcL93J8Pgf0C8RD

További részletek letölthetők