PályázatokPályázatok
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Apáczai Csere János Általános Iskola

Információk

  • Cím: 3752 Szendrő, Petőfi tér 1-3. sz.
  • Telefon: 48-460-047, 48-560-516
  • Igazgató: Kalász László
  • E-mail: altalanosiskola@szendro.hu, altiskszendro@gmail.com

Kedves Látogató!

Szeretettel köszöntjük az Apáczai Csere János Általános Iskola honlapján!

Folyamatosan bővülő weboldalunk „Iskolai életünket” kívánja bemutatni. Múlt nélkül nincs jelen, s mint ahogyan erős alap nélkül nem állhat a ház, (ezeréves múltú hazánk) a múltban gyökerező jelenünkre épülhet a jövő. Mi most a kies Bódva-völgy központjában, Szendrő városában a jövőt alapozzuk meg. A szendrői ALMA MATER immár nyolcvankét éves múltra tekint vissza. A kezdetekben a szerencse is a szendrői közösség segítségére sietett, ugyanis az ún. Gacsal-dűlőben szántás közben az eke egy ezüstből készült aranyozott szentségtartót fordított ki, melyet a Magyar Nemzeti Múzeum vásárolt meg. Az így befolyt összeg nem fedezte ugyan az iskolaépítés teljes költségét, de megfelelő alapot biztosított a munkák elindításához, és a nemes lelkű szendrői családok kezdeményezésére és hathatós támogatásával 1929-ben elkészült az „új” iskolaépület. Iskolatörténetünk jelentős állomásai: az 1970-es években kollégiumi épülettel, ebédlővel az 1980-as évek elején a lakosság társadalmi munkája révén tornacsarnokkal és tanuszodával bővültünk. Így vált iskolánk a térség egyik meghatározó nevelési-oktatási Intézmény-együttesévé. Egy újabb immár 21. századi összefogás eredményeképpen 2010-ben birtokunkba vehettük a felújított épületet. Iskolatörténetünk nyolcvankét évének nagyszerű megkoronázása a befejeződött iskola-felújítás. Az esélyegyenlőség megteremtése érdekében létrejött méltányos, minőségi oktatási környezetben hatékonyabban folytatódhat nevelő-oktató munkánk, melynek két fő alappillére a kompetencia alapú oktatás és az integrációs pedagógiai rendszer működtetése. Mint ahogy iskolaépületünknek, ugyanúgy pedagógiai munkánknak is régmúltba vivő szálai vannak. Nevelési-oktatási folyamataink eszmeisége, gyökerei Apáczai Csere János pedagógiai munkásságában bontakozott ki. Iskolánk pedagógusai sajátjuknak tekintik Apáczai Csere János ars poétikáját: „azok közül, aki tanulmányaikban elő tudják segíteni a magyar ifjúságot, én a legkisebb, de azok közül, akik elő akarják segíteni, a legnagyobb vagyok.”

Kalász László József Attila díjas költő így fogalmaz:

” Tisztább világban emberként egészen,
Hol föld se reng és ég sem háborog
Élhetni bátran tehetni merészen
Mostanában csak erre gondolok.”

E gondolatot ajánlva és e gondolatra építve mutatom be Önöknek Intézményünket, melyben a felnövekvő ifjú nemzedék teljes személyiségfejlesztésére törekszünk.

E pedagógiai munkában legfőbb szándékaink:
a hagyományok ápolása és a 21. század kihívásaira való felkészítés. Goethe szavaival: „A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.”

Kalász László
igazgató

Gallery