PályázatokPályázatok
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Tájékoztató rezsitámogatás igényléséről

Tájékoztatjuk T. Lakosságot, hogy Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelete értelmében települési támogatás körében rezsitámogatás igényelhető.

Rezsitámogatásra az személy jogosult, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 285.500,- Ft-ot.

Nem jogosult rezsitámogatásra, akinek bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye olyan ingatlanban található, amely tekintetében

  • a) fűtési támogatás, vagy
  • b) szociális tűzifa támogatás
    megállapításra került.

A támogatás iránti kérelmet november 1. és november 30. között van lehetőség benyújtani.
A határidő elmulasztása jogvesztő.

A támogatás összege 25.000 Ft.

Szendrő Város Önkormányzata