PályázatokPályázatok
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

1.1.1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Szendrő Város Önkormányzata

Székhely: 3752 Szendrő, Hősök tere 1.
Postacím: 3752 Szendrő, Hősök tere 1.
Telefon: 48-560-506
Telefax: 48-560-508
E-mail: titkarsag@szendro.hu
E-mail: polgarmester@szendro.hu
Honlap URL-je: www. szendro.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége: Szendrő Város Önkormányzata; 3752 Szendrő, Hősök tere 1.; Telefonszám: 48-560-506; KRID azonosító:

Ügyfélfogadási idő: Hétfő: 13.00-15.30; Szerda: 08.00-12.00, 12.30-15.30; Péntek: 08.00-12.30; Kedden és csütörtökön nincs ügyfélfogadás.

Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal

Elérhetőségek
Polgármester Szaniszló János 48-560-506/125. mell polgarmester@szendro.hu
Alpolgármester Hudák József 48-560-506 titkarsag@szendro.hu
Jegyző Dr. Istenes Ibolya 48-560-506/113. mell jegyzo@szendro.hu
Aljegyző Kenézné Fóris Hilda 48-461-582 aljegyzo@szendro.hu
Szervezési és Titkársági Iroda
Ügyintézők Mellék
Humánszolgáltatás Giákné Szarvas Andrea 110
Közfoglalkoztatás, ügyelet számfejtés Keresztesiné Temesvári Éva 119
Gazdik-Kövesdi Henrietta 119
Testületi-titkársági feladatok, anyakönyvvezető Becző Rita 115
Hatósági Iroda
Ügyintézők Mellék
Irodavezető dr. Perván Gábor 111
Gyermekvédelmi-, gyámügyi feladatok, rendkívüli települési támogatás Molnárné Szkiba Éva 122
Varga Sándorné
Hirdetmény, települési támogatás, szociális tüzelőanyag támogatás, lefoglalt ingatlanok kezelése, ASP szakrendszer Icsó Ivett 114
Pénzügyi Iroda
Ügyintézők Mellék
Irodavezető Nemesné Fóris Ildikó 126
Könyvelés Pál Györgyné 127
Pénztár, könyvelés Majorosné Haraszti Cecília 128
Könyvelés Krokavecz Istvánné 130
Eszköznyilvántartás leltár Slezsák Andrea 108
Helyi adó, hagyaték Morvai Csabáné 108

1.1.3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcím)

Elérhetőségek
Polgármester Szaniszló János 48-560-506/125. mell polgarmester@szendro.hu
Alpolgármester Hudák József 48-560-506 titkarsag@szendro.hu
Jegyző Dr. Istenes Ibolya 48-560-506/113. mell jegyzo@szendro.hu
Aljegyző Kenézné Fóris Hilda 48-461-582 aljegyzo@szendro.hu

1.1.4. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Képviselő testület: 6fő+polgármester

Név
Szaniszló János polgármester
Beri Csaba képviselő
Giák Bála András képviselő
Hudák József képviselő
Liptákné Spisák Beáta képviselő
Turcsik Kornél képviselő
Stefán Ferenc képviselő

Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság 5 fő

Név
Elnök Giák Béla András
Tagok Beri Csaba
Liptákné Spisák Beáta
Stefán Ferenc
Turcsik Kornél

Szendrő Német Nemzetiségi Önkormányzat összetétele:

Név
Karl Márton elnök
Karl Mártonné elnökhelyettes
Filep Zoltán

Szendrő Roma Nemzetiségi Önkormányzat összetétele:

Név
Ádám Jenő elnök
Ruszó Marcell elnökhelyettes
Glonczi László
Stefán Ferenc
Beri Csaba