PályázatokPályázatok
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztését célzó beruházás Szendrő városában

TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00130

Kedvezményezett neve: Szendrő Város Önkormányzata
Projekt címe: Belterületi csapadékvíz-gazdálkodás fejlesztését célzó beruházás Szendrő városában
Projekt azonosítószám: TOP-2.1.3-16-BO1-2021-00130
Támogatás: 249.972.450.- Ft
Támogató: Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.)
Pályázati konstrukció: Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések tárgyú felhívás

Rövid összefoglalás a projektről:
A tervezett beruházás Szendrő város Bódva-folyó jobbparti településrészének déli részét érinti: a Bódva – Szuhogy felé vezető közút –Miskolc-Tornanádaska vasútvonal, vasútállomás vonaláig terjedő részét. A pályázattal érintett terület nagyságrendileg 25 ha területet ölel fel, a tervezett fejlesztéskeretében megvalósuló csapadékvíz elvezető rendszer kialakítása nagyságrendileg 40-45 ingatlan védelmét oldaná meg. A területen lévő lakóházak az 1900-as évektől napjainkig terjedő időszakban épültek fel, gyakorlatilag a város egyik legújabb kiépített részének tekinthető. A fejlesztési helyszín közelségében több olyan ingatlan is fellelhető (pl az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság telephelye), amely ingatlanok esetében nem pusztán az épületek, építmények, hanem a gép-és eszközpark is jelentős vagyonértéket képvisel. A fejlesztéssel érintett terület közvetlen és közvetett környezetében országos közút és vasútvonal is elhelyezkedik, ebből adódóan a belvízi veszélyhelyzet esetében ezen infrastrukturális elemek is jelentős károsító hatást szenvedhetnek el.

Szendrő város jelen fejlesztéssel érintett településrészén keresztül folynak le a várost nyugatról határoló domboldalakról a vizek a Bódva felé. A településrész árokrendszere három párhuzamos árokból épül fel (nyugat-keleti irányban, 400-500 m hosszban). Ezek döntően földárkok, részben burkolt medrek, melyhez csatlakoznak a keresztirányú utcák csapadékvíz elvezető árkai, utóbbiak földárkok, az útkeresztezéseknél átereszekkel, a kapubejárók változatos megoldásával.

Az utóbbi években rendszeresen előfordult, hogy a településrészen lefolyó csapadékvizek gravitációs befogadóba vezetése akadályozott volt, ekkor a dombokról gyorsan lefolyó víz nem tud elfolyni, elönti az alsó utcákat. A tervezett beavatkozás keretében az Arany János utca és a Bódva depónia közötti mélyfekvésű területen átmeneti víztárolót alakítunk ki. Magas Bódva vízállás esetén (csappantyú és zsilip zárt állapotában) az árkokon lefolyó víz ebbe a tárolóba kerül. Innen a vízátemelőn keresztül, szivattyúzással jut a befogadóba. A településrész árokrendszere rendezésre kerül.

Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2023.12.29.