PályázatokPályázatok
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség fejlesztése a Felső-Bódva völgy 7 településén

TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00017

A kedvezményezett neve: Szendrő Város Önkormányzata
A projekt címe: Közösségi kezdeményező- és cselekvőképesség fejlesztése a Felső-Bódva völgy 7 településén
A projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00017
Támogatás: 105.032.400,-Ft
Támogató: Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.)
Pályázati konstrukció: Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívás

Rövid összefoglalás a projektről:
A fejlesztés célja a Felső-Bódva völgyében lévő 7 település (Szendrő, Szuhogy, Galvács, Szalonna, Martonyi, Perkupa és Szögliget) komplex közösségfejlesztési folyamatának megvalósítása, kiemelt cél a helyi lakosok identitás-erősítésének elérése, településenként szakemberekből és önkéntesekből szerveződő aktív szervező csoport kialakítása, akik az elért eredmények továbbvitelének, fejlesztésének biztos zálogai. A kitűzött célunk célunk, hogy a 8485 fő összlakosságú projektterületen kialakítandó 2 célterületen legalább a lakosság 20%-át kitevő hátrányos helyzetű személyek bevonásra kerüljenek a projekt akciói során, megvalósításra kerültek, annak ellenére is, hogy a járványhelyzet alatt akadályoztatva lettek a folyamataink. Projektünk részeként a Felhívásban ismertetett 6 főbb tevékenységi elem megvalósításával egy hosszú távú közösségfejlesztési folyamat alapjait teremtettük meg, a projekt több éven át ívelő megvalósítási ideje lehetőséget adott arra, hogy a támogatással segített időszakban a helyi közösségek szerveződjenek, önfejlődésük elindulhasson. A projekt 2 célterületen valósította meg a tervezett közösségfejlesztési folyamatokat: az egyik a szendrői központú, Galvácsot és Szuhogy települést magába foglaló célterület, míg a másik a perkupai központú: Martonyit, Szalonnát és Szögligetet határolja le egy fejlesztési egységként. A települések összességében folytonos földrajzi lefedettséget mutatnak, a kijelölt célterületek térsége hasonló történelmi múlttal, gazdasági környezettel, társadalmi jellemzőkkel bír. A TOP keretében több támogatott projekt valósult meg ezen településeken, így jelen projektünk kiemelt hatása volt az uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések társadalmi befogadásának elősegítése is.

A projekt közvetlen célja a helyi közösségek fejlesztése a térségben, a közösségi szerepvállalás erősödése, a közösségi, térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok megvalósítása.

Közvetett eredményeink: az önszerveződés, önsegítés, önkéntes tevékenység és az együttműködési hajlandóság/képesség javítása; a társadalmi kapcsolódások, civil kezdeményezések megerősítése, a társadalmi szereplők/szervezetek közötti együttműködések ösztönzése;
A projekt hosszú távú hatásai: a társadalmi szereplők/szervezetek továbbá az egyházak és az önkormányzatok, önkormányzati és állami intézmények, humán szolgáltatók, segítő és fejlesztő szervezetek közötti kapcsolati szálak erősítése.

Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2022.09.30.