PályázatokPályázatok
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Elismerések adományozásának kezdeményezése

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Lakosság!

Szendrő várossá nyilvánításának alkalmából Szendrő Város Önkormányzat Képviselő -testületének hatáskörében eljárva, Szendrő Város Polgármestere javaslatokat vár a 2023. évben adományozható városi kitüntetésekre.

Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének a városi kitüntetések alapításáról és adományozásáról szóló 10/2016.(V.25.) rendelete értelmében az e rendeletben meghatározott kitüntető címek, díjak, más elismerések (a továbbiakban együtt: elismerések) alapításával és adományozásával fejezi ki köszönetét, tiszteletét, elismerését és megbecsülését mindazon személyek és közösségek iránt, akik életművükkel, tevékenységükkel, a város közéletében való közreműködésükkel, a köz érdekében végzett tevékenységükkel kiemelkedő teljesítményt nyújtottak, maradandót alkottak és mindezzel hozzájárultak Szendrő város szellemi és anyagi gyarapodásához, fejlődéséhez, jó hírnevéhez.

Adományozható elismerések:

 1. „Szendrő Város Díszpolgára” cím
 2. „Pro Urbe Szendrő” Díj
 3. Elismerő oklevél és emlékplakett
 1. „Szendrő Város Díszpolgára” cím annak adományozható, aki Szendrő város és polgárai számára, a település fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett, munkásságával eredményesen szolgálta a közösség érdekeit, életvitelével, a város ügyei iránt tanúsított fogékonyságával, áldozatvállalásával köztiszteletre vált érdemessé.

Díszpolgári cím évente egy adományozható annak a magyar vagy nem magyar állampolgárnak, fenti feltételeknek megfelel.

 1. „Pro Urbe Szendrő” Díj adományozható a város érdekében végzett kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű, megbecsülést kiváltó tevékenységért közösségeknek és magánszemélyeknek, akik vagy amelyek magas színvonalú és példa értékű munkásságukkal, a gazdaság, a kutatás, a közigazgatás, a szolgáltatás, az egészségügy, a tudományok, a közoktatás, a környezetvédelem, a kultúra, a művészetek területén végzett tevékenységükkel elősegítették a város fejlődését, illetve akik a város értékeinek hazai és külhoni megismertetésében, valamint Szendrő kapcsolatainak gazdagításában elévülhetetlen érdemeket szereztek.

A „Pro Urbe Szendrő” Díj évente egy adományozható annak a magánszemélynek vagy szervezetnek, aki  a fenti  foglaltaknak megfelel.

 1. Szendrő Város Képviselő-testületének Elismerő oklevele és emlékplakettje annak a szendrői természetes személynek, személyek csoportjának adományozható, akik a tudományok, a művészeti alkotások, az oktatás-nevelés, a kulturális és gazdasági élet, a gyógyítás és közfeladat ellátás területén kifejtett példaértékű, magas színvonalú munkájukkal hozzájárultak Szendrő város fejlődéséhez, hírneve növeléséhez.

Az elismerések adományozását a javasolt személy vagy szervezet méltatását is tartalmazó javaslattal vagy annak megfelelő tartalommal a polgármesteren felül a polgármesternél kezdeményezheti

 1. a) a Képviselő-testület bizottsága;
 2. b) az alpolgármester;
 3. c) települési önkormányzati képviselő;
 4. d) nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete;
 5. e) a városban működő jogi személyek, önszerveződő közösségek, egyéb szervezetek;
 6. f) intézmények, költségvetési szervek közössége;
 7. g) a városban élő természetes személyek.

Kérjük, hogy javaslataikat elektronikus úton a polgarmester@szendro.hu email címen, vagy személyesen a Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtárban, zárt borítékban tegyék meg.

Határidő: 2023. május 31.

Szaniszló János
polgármester