PályázatokPályázatok
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Köztisztaság fenntartása helyi környezetvédelem rendelete

Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Tisztelt Ingatlanhasználó!

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaság fenntartásáról és a helyi környezetvédelemről szóló 15/2015. (VI.25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) értelmében az ingatlanok zöld területeinek tisztántartásáról, az ingatlan rendezett állapotban tartásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni oly módok, hogy az gazmentes és esztétikus állapotban tartott legyen.

A tisztántartási kötelezettség kiterjed a járdaszegély vagy ingatlan határvonala és a csapadékelvezető árok, ennek hiányában az úttest széle közötti zöldterület megfelelő gondozására. Füvesítés esetén a fű szálmagassága a 15 cm-t nem haladhatja meg.

A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek szükség szerinti tisztántartása az ingatlan előtti szakaszra kiterjedően az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelezettsége.

Rendelet alapján amennyiben az ingatlan tulajdonosa kötelezettségének önként nem tesz eleget, úgy az önkormányzat a tulajdonos költségére annak kényszerkaszálását elvégezteti és ennek díja közadók módjára behajtható.

Fentiekre tekintettel kérem T. Ingatlanhasználókat, hogy az ingatlanuk előtti zöldterületek, árkok, átereszek rendezett, esztétikus állapotban tartásáról gondoskodni szíveskedjenek.

Szendrő, 2023. május 26.
Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal