PályázatokPályázatok
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

2.7. A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok

Önkormányzati rendeletek

Az önkormányzati rendeletek elérhetőek a Nemzeti Jogszabálytárban az alábbi linken:

https://or.njt.hu/onkorm/-:5:955:-:-:1:-:1:-/1/10

Rendeletek 2022

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a temető fenntartásáról és a temetkezés rendjéről
2022.10.02.

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásának helyi szabályairól
2022.10.15.

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (IX. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022.(III.10.) rendeletének módosításáról
2022.09.30.

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete
rendelete a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 18/2017 (X.26..) önkormányzati rendelet módosításáról
2022.08.01.

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (VII. 21.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 18/2017 (X.26..) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 5/2022.(VI.30.) rendelet módosításáról
2022.07.22.

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzati tulajdonú lakások és helyiségek bérletéről, elidegenítésének szabályairól szóló 2/2015.(II.27.) rendelet módosításáról
2022.08.01.

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a gyermekétkeztetési intézményi térítési díjak megállapításáról szóló 4/2020. (III.13.) rendelet módosításáról
2022.08.01.

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VI. 30.) önkormányzati rendelete
a szociális ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 18/2017 (X.26..) önkormányzati rendelet módosításáról
2022.08.01.

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
2022.05.27.

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.16.) rendeletének módosításáról
2022.05.27.

Szendrő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
2022.03.11.

Határozatok

2021  
Határozat száma Határozat tárgya
1/2021.(I.6.) Lázi Béláné szendrői lakos részére fűtési támogatás megállapítása
2/2021.(I.7.) Palotai Istvánné szendrői lakos részére fűtési támogatás megállapítása
3/2021.(I.12.) Bodnár Gábor szendrői lakos fűtési támogatás megállapítása
4/2021.(I.12.) Néhai Kálló Lászlóné részére megállapított fűtési támogatás megszüntetése
5/2021.(I.15.) Kálóné Szávuly Szabina szendrői lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása
6/2021.(I.15.) Kórik János szendrői lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása
7/2021.(I.18.) Ádám Józsefné szendrői lakos részére rendkívüli települési támogatás megállapítása
8/2021.(I.18.) Ruszó Attiláné szendrői lakos részére temetési támogatás megállapítása
9/2021.(I.18.) A TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00004 azonosító számú projekt keretében Vállalkozók háza és kereskedők háza kialakítása Szendrőben” című pályázat megvalósítása, közbeszerzési szakértő beszerzési eljárás megindítása
10/2021.(I.18.) TOP-2.1.3-16 pályázat benyújtása
11/2021.(I.25.) Oláh Sándorné lakbér hozzájárulás
12/2021.(I.25.) Katona Hajnalka lakbér hozzájárulás
13/2021.(I.25.) Ruszó Gáborné lakbér hozzájárulás
14/2021.(I.25.) Kálóné Horváth Éva lakbér hozzájárulás
15/2021.(I.25.) Kálóné Varga Emese lakbér hozzájárulás
16/2021.(I.25.) Fülöp Istvánné lakbér hozzájárulás
17/2021.(I.25.) Horváth Dzsenifer lakbér hozzájárulás
18/2021.(I.25.) Horváth Gyula lakbér hozzájárulás
19/2021.(I.26.) Kalocsai Alex rendkívüli települési támogatása
SZVÖ 20/2021.(I.26.) A Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi feladatairól szóló beszámoló elfogadásaMellékletek
SZVÖ 21/2021.(I.26.) Szendrői Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetés elfogadásaMelléklet 1Melléklet 2
22/2021.(I.28.) TOP 2.1.1. Barnamezős pályázat feltételes közbeszerzési eljárás megindítása
23/2021.(I.28.) Kertész Bálintné szendrői lakos települési támogatás ügye
24/2021.(I.28.) Beri Izabella szendrői lakos települési támogatás ügye
25/2021.(II.1.) Fülöp Lajos szendrői lakos fűtési támogatás ügye
26/2021.(II.4.) Bériné Bíró Berta települési támogatási ügye
27/2021.(II.5.) Pekár Józsefné szendrői lakos önkormányzati bérlakás kiutalása iránti kérelmének elbírálása
28/2021.(II.16.) Láziné Budai Zsanett szendrői lakos települési támogatás ügye
29/2021.(III.2.) Vis Maior pályázat benyújtása árvízi védekezési költségek támogatására
30/2021.(III.4.) Szendrő Fő utcában 30 km/h-ás sebességkorlátozás elrendeléséről és sebességcsökkentő bordák kihelyezéséről
31/2021.(III.9.) Kis Józsefné szendrői lakos települési támogatás ügye
32/2021.(III.10.) Antal József szendrői lakos fűtési támogatás megállapítása
33/2021.(III.10.) Gyermekorvosi szerződés módosításának jóváhagyása
34/2021.(III.12.) FIZBE 2021.
35/2021.(III.12.) Intézményi cafetéria 2021.
36/2021.(III.12.) Szendrői GAMESZ igazgatói álláspályázat meghírdetése
37/2021.(III.12.) Intézményi átszervezés
38/2021.(III.12.) Intézményi átszervezés
39/2021.(III.12.) Intézményi átszervezés
40/2021.(III.25.) 2021. évi önköltség megállapítása
41/2021.(III.25.) 2021. évi nyersanyagnorma
42/2021.(III.30.) Tyukodi Dénes szalonnai lakos önkormányzati bérlakás kiutalás iránti kérelmének elbírálása
43/2021.(III.30.) Szendrő I. számú háziorvosi rendelő háziorvos állás pályázat kiírása
44/2021.(III.31.) Szendrő Város Önkormányzatának és intézményeinek 2021. évi közbeszerzési tervének elfogadása
45/2021.(III.31.) Szendrő 0222/2 hrsz-ú- 0,4621 ha térmértékű erdő és a 0224 hrsz-ú- 0,9577 ha térmértékű legelő művelési ágú földterületek eladása és a 1199/34 hrsz-ú 7031m2 területű, beépítetlen terület művelési ágú ingatlan megvásárlása
46/2021.(IV.6.) Megbízás a 2021. évi Magyar Falu Program pályázatok elkészítésére
47/2021.(IV.6.) MFP-ÖTIF/2021. pályázat benyújtása
48/2021.(IV.6.) MFP-ÖTIK/2021/4. pályázat benyújtása
49/2021.(IV.6.) MFP-OJKJT/2021. pályázat benyújtása
50/2021.(IV.13.) TOP-1.1.1.-16-BO1-2019-00022 azonosítójú, „Ipari parkok, iparterületek fejlesztése„ azonosító számú felhívás „Mini iparterület kialakítása a foglalkoztatási potenciál erősítése érdekében Szendrőben.” című pályázat megvalósítása-engedélyezési tervek elkészítésének megrendelése
51/2021.(IV.13.) A Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár 2020. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásaMelléklet
52/2021.(IV.13.) A szendrői 1922 hrsz-ú, Szendrő, Hársfa u. 6. szám alatti önkormányzati ingatlan eladása
53/2021.(IV.14.) Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatás jogcím szerinti pályázat benyújtása
54/2021.(IV.16.) Zsebik Miklósné szendrői lakos rendkívüli települési támogatás megállapítása
55/2021.(IV.21.) A településrendezési eszközök ipari park kialakítására és agro-turisztikai fejlesztésekre vonatkozó módosítási eljárásról
56/2021.(IV.21.) Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2020. évi ellátásáról szóló beszámoló elfogadása
57/2021.(IV.26.) Iskola vagyonkezelési szerződésének módosítása
58/2021.(IV.26.) MFP-AEE/2020. pályázat megvalósítása- orvosi eszközök és berendezések beszerzése
59/2021.(IV.26.) TOP-4.1.1. pályázat megvalósítása orvosi eszközök beszerzése
60/2021.(V.3.) A TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00024” azonosító számú, „VÉGre VÁR – Komplex turisztikai fejlesztés Szendrő és térségében” című projekt szendrői 701 hrsz-ú, belterületi ingatlan, megvalósítási helyszín megnevezésének módosítása
61/2021.(V.3.) A TOP-1.2.1-15-BO1-2016-00024” azonosító számú, „VÉGre VÁR – Komplex turisztikai fejlesztés Szendrő és térségében” című projekt szendrői 1/2 hrsz-ú, belterületi ingatlan, megvalósítási helyszín megnevezésének módosítása
62/2021.(V.3.) Szendrő belterület 1433,1434,1436,1437 hrsz-ú ingatlanok határrendezése; telekalakítást követően 1433 és 1437 hrsz-ú földrészletek bejegyzése
63/2021.(V.3.) GAMESZ Igazgatói állásra kiírt pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánítása
64/2021.(V.3.) Beri Csaba önkormányzati képviselő tiszteletdíjának megvonása
65/2021.(V.10.) Magyar Kamilliánus Családok Társasága Egyesület Szendrői Szervezete 2021. évi természetbeni támogatása
66/2021.(V.10.) 2021. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás-támogatás igénylése
67/2021.(V.12.) MFP-KEB/2021. pályázat benyújtása
68/2021.(V.13.) Tornacsarnok közbeszerző kiválasztása
69/2021.(V.13.) Szendrő I. számú háziorvosi rendelő házi orvosi álláspályázat eredménytelenné nyilvánítása
70/2021.(V.20.) A települési önkormányzatok 2021. évi rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatása iránti kérelem benyújtása
71/2021.(V.27.) 2020. évi ellenőrzési jelentés elfogadásaMelléklet
72/2021.(V.27.) OláhZsolt szociális bérlakás kiutalása
73/2021.(V.27.) Horváth Dzsennifer szociális bérlakás kiutalása
74/2021.(V.27.) Katona Hajnalka szociális bérlakás kiutalása
75/2021.(V.27.) Kálóné Varga Emese szociális bérlakás kiutalása
76/2021.(V.27.) Ruszó Gáborné szociális bérlakás kiutalása
77/2021.(V.31.) Eljárást lezáró döntés a TOP-2.1.1-15-BO1-2016-00004 „Szolgáltatok tehát vagyok”azonosító számú, című projekt közbeszerzési eljárásának lezárása
78/2021.(V.31.) 42/2021.(III.30.) önkormányzati bérlakás kiutalásáról szóló határozat módosítása
79/2021.(V.31.) Horváthné Sánta Judit önkormányzati bérlakás kiutalása iránti kérelmének elbírálása
80/2021.(VI.8.) Kovácsné Sipos Tünde megbízása Szendrői GAMESZ igazgatói feladatok ellátásával
81/2021.(VI.9.) VP6-7.2.1.1-21 – külterületi helyi közutak fejlesztése pályázat benyújtása
82/2021.(VI.9.) Orosz Attila c.r. alezredes őrsparancsnok kinevezésének támogatása
83/2021.(VI.10.) Fenyves Piroska kérelme önkormányzati bérlakás kiutalása iránt
84/2021.(VI.10.) Katona Hajnalka szendrői lakos lakbértámogatása
85/2021.(VI.10.) Oláh Zsolt szendrői lakos lakbértámogatása
86/2021.(VI:10.) Horváth Dzennifer szendrői lakos lakbértámogatása
87/2021. (VI.10.) Kálóné Varga Emese szendrői lakos lakbértámogatása
88/2021. (VI.10.) Ruszó Gáborné szendrői lakos lakbértámogatása
89/2021.(VI.10.) Káló Gyula Sándor rendkívüli települési támogatás